Публикувана на: 21.03.2020  

Служебна бележка от работодател при неотложно пътуване в условия на извънредно положение (COVID-19)
Бланка на служебна бележка може да свалите ТУК.

Важно! Въз основа на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, на КПП ще бъдат изисквани служебни бележки, издадени от работодател. Поради липсата на ясни указания от страна на МВР, освен със служебни бележки, лицата следва да се снабдят и с декларации (линк по-долу). Съгласно изявление на МВР, декларациите се ползват еднократно, тъй като служителите на КПП задържат всеки един екземпляр при преминаването. Служебните бележки не се задържат от органите и остават при лицата за многократно ползване.

Служебната бележка се изисква при КПП-та на входовете и изходите на областните градове - в случаите, когато лицето пътува неотложно, придвижването му е наложено от полагане на труд в населеното място, както и при завръщане на настоящия или постоянен адрес. Приложимо е за периода на извънредно положение поради заплаха от рзапространение на коронавирус COVID-19.

Линк: Декларация за придвижване в условия на мерки срещу разпространение на коронавирус COVID-19

Линк: Декларация за придвижване в условия на мерки срещу разпространение на коронавирус COVID-19 (самонаети лица)

 

Категория: Публикации