Публикувана на: 20.03.2020  

Декларация за придвижване във връзка с мерките срещу разпространението на COVID-19

Линк за сваляне на декларация - ТУК.

Декларацията се изисква на контролно-пропусквателните пунктове  при областните градове, които бяха създадени в изпълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.  на министъра на здравеопазването. Следва да се има предвид, че:

  • декларациите ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мерките и проверка на попълнените данни. С оглед това, всеки екземпляр от декларацията се ползва еднократно, след което той остава у служителя на КПП;
  • при пътуване, което е свързано с работа, органите изискват служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ - служебна карта или пропуск. От предоставените засега данни не е ясно дали такъв документ може да бъде трудовия договор, затова се препоръчва лицата да се снабдят със служебни бележки.

Заповедта е част от мерките срещу разпространението на коронавирус COVID-19.  Документът се изисква във връзка с преминаването през пунктовете, което е разрешено единствено в следните неотложни случаи:

  • пътуването е свързано и се налага от полагане на труд (препоръчва се лицата да носят в себе си декларация и служебна бележка);
  • пътуването е обусловено от здравословни причини на пътуващия или негови близки;
  • при завръщане на настоящ или постоянен адрес.
  • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
  • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Документът ще бъде в гражданския оборот временно - за периода на извънредно положение, свързано със заплахата от рзапространение на коронавирус COVID-19.

Линк: Декларация за придвижване в условия на мерки срещу разпространение на коронавирус COVID-19 (самонаети лица)

Линк: Служебна бележка от работодател за пътуване в условия на мерки срещу разпространение на коронавирус COVID-19

 

Категория: Публикации