Проверете имота си:
Има ли тежести, ипотеки или съдебни дела за имота ми?

Важно! Услугата е информационна и включва периода от 1998 г. до днес. Проверява се дали определен имот е чист от възбрани, ипотеки, искови молби и други тежести.

 

 

  • Попълвате формата за поръчка по-долу. За всички населени места.
  • Заявката може да бъде за физическо лице или фирма. Само за вписвания след 1998 г. 
  • Ние извършваме справка по партидата на имота в Имотния регистър.
  • Уведомяваме ви по e-mail за резултата.
  • Заплащате услугата по банков път, в офиса или чрез ЕКОНТ (с наложен платеж).
  • Срок за изпълнение: 1 - 2 работни дни.
  • Услугата не е подходяща за предстоящи сделки. В този случай, следва да ангажирате адвокат.
FAQ
Често задавани въпроси

Какво представлява проверката?  Проверката се прави по партидата на посочения имот и обхваща периода след 1998 г. За да ни дадете задание, вие следва да попълните формата по-долу. Ние ще ви уведомим предварително дали сме получили съответния достъп и едва след това ще изискаме заплащане на услугата. Проверката обхваща следните вписвания: ТЕЖЕСТИ (възбрани, сервитути, право на ползване, суперфиция), НАЕМИ, ИПОТЕКИ и ИСКОВИ МОЛБИ. Също така, ние установяваме дали заявителят е собственик.

Какво следва, ако се открие тежест? Не е нужно откритата тежест да е лоша изненада. В повечето случаи тежестите са известни на собствениците. В редки случаи обаче, се открива че имотът има тежест, за която собственикът не знае или дори и по-лошо: собствеността върху имота е прехвърлена на друго лице. В този случай, собственикът получава неприятна, но важна информация, която налага определени активни действия от негова страна.

Услугата включва ли консултация? Да. Консултацията е по въпроси свързани с получената информация от Имотния регистър. В случай, че се налагат допълнителни проучвания, ние ще дадем съответните указания. Ако се открият вписвания, за които собственикът не е знаел, ние можем да съдействаме той да се снабди с въпросните документи (снабдяване с копие от нотариален акт).

Как изглежда справката? Справката е хронологична таблица с всички вписвания, касаещи съответния недвижим имот: продажби, учредени вещни права, законни и договорни ипотеки, възбрани, замени, делби, искови молби, отбелязвания, договори за наем и др. Видни са и страните по тези сделки, както и информация къде да бъдат открити документите в архивите на Имотния регистър. Тази справка се различава от справката по лице, т. к. касае имота.

Публичност
Достъп до информация

Достъп до информация. Имотният регистър е публичен и това е записано в чл. 8 от ЗКИР. Основната цел на вписването е да се даде гласност на подлежащите за вписване актове. Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, както и от съдържанието на всички книги. В същото време, информацията се заплаща и не се предоставя безразборно, а единствено след идентификация. 

Публичност.  Публичността на Имотните регистри е въведена в обществен интерес. Не може по други съображения (например намаляване опасността от имотни измами или злоупотреба с лични данни), публичността да бъде ограничавана. С оглед публичния характер на регистъра, всяко лице да може да получи справка по имот или лице, както и незаверен препис от вписан акт.

Предстояща сделка. Настоящата услуга има информативен характер. Справката се прави въз основа на ограничени данни. Намерението да се сключи сделка за имот е най-честата причина за извършване на справки и проверки в Имотния регистър. В този случай се налага по-задълбочено проучване.  Преди да се пристъпи към договор или правно действие, следва да се установи дали лицето, което се представя за собственик е такъв и дали имотът е чист. Ние съветваме сделките с недвижими имоти да се сключват само с участието на адвокат. Брокерите на имоти нямат възможност да ги проучват, а нотариусите не са длъжни.

Лични данни. За да извършим услугата, ние получаваме лични данни: име и ЕГН на собственика/заявителя и адрес на имота. По отношение на тези дани, ние сме обвързани с декларацията си за поверителност, която обхваща политиките, които следваме. Повече информация във връзка с личните данни в Имотния регистър.

Собственик на имота

Физическо лице Юридическо лице
{{errors.first("step-0.firstname")}}
{{errors.first("step-0.secondname")}}
{{errors.first("step-0.lastname")}}
{{errors.first("step-0.pin")}}
{{errors.first("step-0.name")}}
{{errors.first("step-0.eik")}}

Адрес на имота

{{errors.first("step-1.zone")}}
{{errors.first("step-1.township")}}
{{errors.first("step-1.populated_place")}}
{{errors.first("step-1.postcode")}}
{{errors.first("step-1.quarter")}}
{{errors.first("step-1.street")}}
{{errors.first("step-1.street_number")}}
{{errors.first("step-1.building")}}
{{errors.first("step-1.entrance")}}
{{errors.first("step-1.floor")}}
{{errors.first("step-1.apartment")}}

Данни за плащане

{{errors.first("step-2.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-2.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-2.payer_email")}}
{{errors.first("step-2.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Справка недвижим имот
лв.
Държавна такса
лв.
Такса обслужване
лв.
Не включва консултация
лв.
Крайна цена
85.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка