Снабдяване с документ от Имотен регистър - за цялата страна
Копие от нотариален или друг акт (за цялата страна)

Снабдяване с копия на: нотариален акт за покупко-продажба, суперфиция, ипотека, вещни права, възбрана, искова молба, делба, вписан договор за наем, замяна и др. Услугата не се извършва през м. Август и при инвентаризация на Имотния регистър.

 

 

 • Попълвате формата за поръчка по-долу. Услугата е само за сделки след 1998 г. 
 • Заявката може да бъде от физическо лице или търговско дружество.
 • Ние се снабдяваме с копие от актовете чрез Имотния регистър (за цялата страна).
 • Уведомяваме ви по e-mail или телефон за изготвения препис.
 • Заплащате услугата по банков път, на място в офиса или чрез ЕКОНТ.
 • Изпращаме ви копието по e-mail или го предоставяме на хартия.
 • Срок за изпълнение: 2 работни дни.
FAQ
Често задавани въпроси

Как да поръчам?   За да направите поръчка, следва да попълните формата по-долу. На база полученото задание, ние ще извършим нужните справки в Имотния регистър и ще се свържем с вас за уточнение. В случай, че за въпросния имот са налични много актове, които са свързани с посочения собственик, ние ще уточним предварително (по телефона) кои актове са нужни.

Мога ли да поръчам повече актове?  Да. Можете да поръчате 1 и повече актове. За 1 акт цената е 85 лв. В случай, че следва да ви снабдим с 2 или повече акта, то те трябва да са в 2 или повече заявки. Всяка следваща заявка се таксува допълнително, независимо от броя на актовете. За актове с обем над 20 стр. се прави корекция по 0.10 ст. на страница. 

Какво включва цената? Цената включва държавните такси, такса обслужване, но не и консултация по въпроси, свързани с актовете - преди или след получаването им. Консултацията може да се заяви допълнително - по телефона.

Как получавам акта? Можете да получите копията от документите по е-мейл, чрез ЕКОНТ или на място в офиса. В случай, че преписите се получават в офиса, може да заплатите услугата на място. Заявените документи по е-мейл се заплащат предварително по банков път или чрез някой от другите способи за плащане. Актовете, които се получават чрез куриер, се заплащат с наложен платеж, а транспортните разходи са за сметка на клиента.

Какво получавам? Препис (копие) от нотариален акт или друг акт, който се съхранява в Имотния регистър към Агенция по вписвания: продажба, ипотека, възбрана, искова молба, делба, завещание и т.н. 

Мога ли да получа оригинал? Лицата, които са легитимирани да получат заверен препис (оригинал от акта) са  страните или техни правоприемници.

Предназначение на услугата
За какво може да ми бъде нужен акт?
 1. Предстояща сделка. Това е една от причините, поради които може да ви се наложи да се снабдите с даден акт. Често се случва продавачите да отказват копие от документа си за собственост на купувача. Причината може да е недостатъчна информираност или страх от злоупотреби.  Този отказ възпрепятства бъдещия купувач да проучи имота. Няма как да се установи дали той е собственост на продавача, дали е чист от тежести и т.н. За да проследи историята и поетите задължения във връзка със сделките, купувачът следва да се снабди с всички документи.
 2. Налагане на възбрана. Някои от процедурите, предвидени в ГПК, позволяват на кредитора да наложи възбрана върху имот на своя длъжник. За да стори това, той следва да представи пред съда доказателства, че длъжникът е собственик. Естествено, длъжниците не предоставят доброволно нотариалните си актове, затова кредиторът има възможност да се снабди с тях чрез Имотния регистър.
 3. Други причини. В практиката има множество причини, поради които може да се наложи да се снабдите с чужд нотариален акт, възбрана, искова молба и т.н. Например, ако искате да отпуснете заем на близък, но виждате, че имотите му са възбранени. Ако се снабдите със съотвения документ, вие ще добиете представа за размера на дълговете му към други лица. 
 4. Лични данни. По отношение на данните, които ни предоставяте, ние сме обвързани от GDPR регламента, ЗЗЛД и правилата за поверителност. В същото време, актовете които се съхраняват в Имотния регистър също съдържат лични данни на трети лица. Съгласно чл. 8 ЗКИР, Имотният регистър е публичен и всеки има право да получи препис или извлечение от партидата на недвижим имот или лице. Повече информация по въпроса за личните данни, които се намират в документите по партидите в Имотния регистър, можете да прочетете ТУК.

СОБСТВЕНИК:

Физическо лице Юридическо лице

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА:

{{errors.first("step-0.firstname")}}
{{errors.first("step-0.secondname")}}
{{errors.first("step-0.lastname")}}
{{errors.first("step-0.pin")}}
{{errors.first("step-0.name")}}
{{errors.first("step-0.eik")}}
{{errors.first("step-1.zone")}}
{{errors.first("step-1.township")}}
{{errors.first("step-1.populated_place")}}
{{errors.first("step-1.postcode")}}
{{errors.first("step-1.quarter")}}
{{errors.first("step-1.street")}}
{{errors.first("step-1.street_number")}}
{{errors.first("step-1.building")}}
{{errors.first("step-1.entrance")}}
{{errors.first("step-1.floor")}}
{{errors.first("step-1.apartment")}}

ЗАЯВИТЕЛ:

{{errors.first("step-2.owner_firstname")}}
{{errors.first("step-2.owner_secondname")}}
{{errors.first("step-2.owner_lastname")}}
{{errors.first("step-2.owner_pin")}}

Данни за плащане

{{errors.first("step-3.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-3.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-3.payer_email")}}
{{errors.first("step-3.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Държавни такси
лв.
Такса обслужване
лв.
1 бр (до 15 стр.)
лв.
Не включва консултация
лв.
Крайна цена
85.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка