С удоволствие ще се срещнем с Вас.
Къде и как да ни намерите?
Адрес
гр. София, бул. Шипченски проход 18, БЦ “Galaxy” (вход от ул. „Елисавета Багряна”), ет. 3.
Електронна поща
info@bezgishe.bg
Последвайте ни
Екипът зад BezGishe.
Кои сме ние?

Евелина Младенова

Консултант - фирми

Регистрация на търговски дружества; Регистрация на еднолични търговци; Обявяване на Годишни финансови отчети; Подготовка на договори и пълномощни; Вписване на промени.

Явор Харизанов

Консултант - фирми, имоти

Регистрация на акционерни дружества; подготовка на индивидуални договори; Регистрация на дъщерни дружества с чуждо участие; Фирмени проучвания; GDPR-услуги; управление на недвижими имоти.

Александър Александров

Консултант - фирми

Регистрация на фирми с чуждо участие; Продажба на фирми и дялове в дружества; Регистрация на дъщерни дружества; Промени в корпоративния статус; Проучване на недвижими имоти. Сделки.

Тео Янков

Консултант - договори

Ликвидация на фирми; Промени в предмета на дейност; Промяна на наименование и адрес на управление; Смяна на управители; Проучване на дружества; Сделки с недвижими имоти.