Търговско представителство:
Генерално търговско пълномощно

Генералното търговско пълномощно е сериозен документ. Той дава пълни права върху управлението на фирмата, без да се налага пълномощникът да бъде вписван в Търговския или др. регистър.

 

  • Всякакви банкови операции. Електронно банкиране.
  • Представителство пред институциите, вкл. НАП, съдебните власти и митници.
  • За сключване на всякакви сделки, вкл. с мобилни оператори и др. доставчици.
  • Клауза за прехвърляне и управление на  МПС.
  • Клауза за прехвърляне на фирмата на името на пълномощника.
  • NB! Не включва пълномощия за разпореджане с недвижими имоти.
Генерално пълномощно
Понятие
Какво е генерално пълномощно?

 

Преди години, „генералното пълномощно” представляваше кратък текст, с който едно лице даваше на друго лице „всякакви” права за пред „всички”. Големият брой злоупотерби накара законодателя да извади този вид пълномощни от гражданския и търговски оборот. За да представлявате друго лице днес, в почти всички случаи ще е необходимо в пълномощното да пише за какво конкретно действие и пред кое конкретно лице ще се ползва то. Така генералните пълномощни се превърнаха в документи от по няколко страници, в които се описват колкото се може повече хипотези. Следва да се има предвид, че с пълномощно могат да се извършват почти всички правни действия, но не всички. Например, не можете с пълномощно да подпишете спесимен. Декларацията-образец от подпис се подписва само лично.

 

Кога е нужно?
За какво служи пълномощното?

 

Генералното пълномощно е много силен документ. такива пълномощни се съставят в случай на дълго отсъствие или невъзможност да се водят търговските дела на фирмата. В практиката, в повечето случаи такива пълномощни се дават на лица, които са реални собственици и/или представители на фирмата, но по една или друга причина не са вписани като такива в Търговския регистър. Например, адвокатите нямат право да бъдат управители на фирми, но могат да бъдат собственици. За да могат те да представляват дружеството си, се прави генерално пълномощно. Друга често срещана хипотеза е при ООД, в които като управител е вписан само единият съдружник с цел намаляване на разходите за осигуровки. В този случай вписаният като управител собственик дава пълномощно на другия.

 

Как да се защитя?
Мога ли да оттегля пълномощното?

 

Генералното пълномощно е документ, с който трябва  да се внимава. Изключително важно е доверието в лицето, на което се дава представителна власт и неговата добросъвестност. Оттеглянето може да стане чрез фактическото унищожаване на документа.  В случай че упълномощителят няма възможност да получи фактически пълномощното, той следва да направи оттегляне в офиса на нотариуса, където е подписано пълномощното. Оттеглянето се отбелязва в специална информационна система и така третите лица, пред които се представя пълномощното, имат формална възможност да проверят дали същото е все още валидно.

 

Срок и действие
Как да попълня формата?

 

В пълномощното може да се отбележи срок на валидност. При попълване на заданието през формата по-долу, следва да се съобрази каква точно представителна власт дава документа. В крайна сметка вие може да получите много силно пълномощно (ако сложите отметки на всички опции) или да определите точно рамките на представителната власт – например, само за банки. Трябва да се има превдид, че банките регистрират пълномощните в системите си и  проверяват валидността им чрез справка при нотариуса еднократно. Затова, в случай на оттегляне на пълномощното, трябва да се уведоми и съответната банка.

 

Данни за юридическото лице

{{errors.first("step-0.company_name")}}
{{errors.first("step-0.eik")}}

Данни за управителя – упълномощител

{{errors.first("step-1.manager_firstname")}}
{{errors.first("step-1.manager_secondname")}}
{{errors.first("step-1.manager_lastname")}}
{{errors.first("step-1.manager_pin")}}
{{errors.first("step-1.manager_id_number")}}
{{ errors.first('manager_id_date_created') }}
{{ errors.first('manager_id_created_by') }}

Данни за пълномощника

{{errors.first("step-2.proxy_manager_firstname")}}
{{errors.first("step-2.proxy_manager_secondname")}}
{{errors.first("step-2.proxy_manager_lastname")}}
{{errors.first("step-2.proxy_manager_pin")}}
{{errors.first("step-2.proxy_manager_id_number")}}
{{ errors.first('proxy_manager_id_date_created') }}
{{ errors.first('proxy_manager_id_created_by') }}

Давам пълномощно за

{{ option.name }}

Данни за плащане

{{errors.first("step-4.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-4.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-4.payer_email")}}
{{errors.first("step-4.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Подготовка на проект
лв.
Указания за подписване
лв.
Телефонна консултация
лв.
Крайна цена
100.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка