Спестете разходите за офис:
Виртуален адрес на фирма

За чужденци или фирми, които не разполагат с реален адрес, който да посочат при регистрацията на дружеството в търговския регистър.

 

  • Попълвате формата за регистрация на фирма по-долу.
  • На предоставения Е-мейл ще получите пакет документи с указания кое как да подпишете.
  • Принтирате, подписвате и ни изпращате по куриер/донасяте на място документите. 
  • Можете да ни звъните по всяко време.
  • Срок ONLINE: 3 работни дни (заради куриерската услуга)   |    Срок OFFLINE: 2 работни дни.
  • * Офертата не е валидна за лица със задължения към НАП, доставчици и контрагенти.
  • * За ЮЛ с чуждо участие се извършва комплексна проверка и цената подлежи на договаряне.
Понятие
Какво е Виртуален адрес?

Това е реален адрес в София, който предоставяме на фирми, които по различни причини не разполагат с адрес. В повечето случаи те са собственост на чужди граждани, които не пребивават постоянно в България. Те не притежават недвижим имот и нямат договори за наем. Тъй като адресът е задължителен компонент при регистрацията на фирма и за да спомогнем за минимизиране разходите на тези дружества, ние предоставяме реален адрес, на който да бъде регистрирана фирмата и на който да се получава нейната входяща кореспонденция.

 

Плюсове
Какви са предимствата?

Виртуалният адрес, който предоставяме е в представителна бизнес сграда в гр. София и в близост до Търговския регистър. Използването на такъв адрес е напълно законно. Разходите, свързани с виртуалния адрес са неколкократно по-ниски от разходите, които фирмата би имала ако трябва да наеме офис. В случай, че вие работите в гр. София, но нямате адресна регистрация в столицата, виртуалният адрес ще ви спести и разходи за промяна на адреса, когато прекратите договора си за наем и решите да се преместите на друго място.

 

Как точно ползвам адреса?
Ще имам ли достъп?

Всички съобщения, призовки и кореспонденция, получени на адреса се пренасочват към клиента чрез предоставения от него е-мейл. Съгласно Българското законодателство, администрацията следва да може да достига до представител на фирмата. Поради тази причина на предоставения адрес ние осигуряваме лице с нужната компетентност, което да пренасочва информацията, така че тя да достига своевременно до адресата, към когото е отправена.

 

Защо е важно да има представител на адреса?
Кой управлява адреса?

Съгласно действащия Граждански и Административно-процесуален кодекс, връчването на призовки и съобщения се извършва задължително на посочения в Търговския регистър адрес. В случай, че там няма никой, вие може да бъдете осъдени без да разберете, тъй като служителят единствено залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия. След изтичане на съответните срокове, съобщението се счита за връчено.

 

Ако все пак наема свой офис
Мога ли да променя адреса?

По всяко време вие можете да промените виртуалния адрес, като предоставите друг адрес. За целта е нужно единствено да се извърши съответната промяна на адрес в Търговския регистър.

 

Минимален срок на услугата
Срокът абсолютен ли е?

Минималният срок, за който предоставяме услугата "виртуален адрес", е 12 месеца, като в този случай цената е 560 лв. Той може да бъде продължен с писмено споразумение или автоматично - със съгласие на клиента.