До 30 Юни:
Обявяване на декларация за фирми без дейност

Най-късно до 30 Юни всички фирми, които не са извършвали дейност през предходната година, следва да декларират това обстоятелство в Търговския регистър.

 

 

  • Запазвате час по телефона.
  • Посещавате офиса ни - подготовката на документите отнема 10 минути.
  • Управителят подписва необходимите документи.
  • Заплащате услугата на място.
  • Заявяваме декларацията по електронен път в същия ден.
  • Не чакате на опашка в Търговския регистър и в обслужващата банка.
  • Можете да ни звъните по всяко време.
Декларация за фирми без дейност - по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч
Декларация за липса на дейност
1. Какво ни е нужно:
Управителя на фирмата и 15 минути

1. Управителя на фирмата следва да посети офиса ни. Ние задължително трябва да удостоверим самоличността му и това, че е законен представител на дружеството. Важно е да се отбележи, че съдружниците или собственика на фирмата не разполагат с такава представителна власт. Дори да са снабдени с генерално или друг вид пълномощно, това няма да бъде достатъчно. Представителна власт да обявим декларацията за липса на дейност може да ни бъде дадена единствено от управител. 

2. Документ за самоличност. Ние имаме задължение да идентифицираме управителя. Т.е. ние проверяваме кое лице е вписано в Търговския регистър като представляващ и сравняваме данните с представения ни документ за самоличност. Нашите посетители следва да носят лична карта или Свидетелство за управление на моторно превозно средство.

3. 10 минути. Ние обявяваме декларациите за липса на дейност в Търговския регистър и изготвяме всички допълнително изискуеми документи. Всичко това отнема не повече от 10 минути. В рамките на компетентността си, ще се постараем и да отговорим на допълнителни въпроси от страна на клиента във връзка с притежаваните от тях, но неработещи дружества. 

4. Не ни е нужен печат. Не е нужно да си правите печат или да го търсите. Макар да се изисква при обявяване на ГФОпечатът не е задължителен реквизит на декларацията за липса на дейност. В случая, от юридическа гледна точка значение има подписа, защото за разлика от фирмения печат, той гарантира уникалност. 

Обърнете внимание!
Информация

1. Как да разбера, че е подадена? Още на следващия ден след посещението в офиса ни, декларацията ще бъде видима от сайта на Търговския регистър. Разглеждането на този вид заявления отнема между 10 дни и няколко месеца. Вие обаче имате възможност да следите движението. Заявлението ще има статус "Обработва се" известно време. Това означава, че то е подадено и срокът е спазен. Впоследствие то ще бъде разгледано от длъжностно лице. Справки по движението могат да се правят напълно свободно и безплатно през сайта на търговския регистър - ТУК. Въведете ЕИК на фирмата, след което натиснете таба "Дело".

2. Мога ли да се справя сам? Да. Процедурата не е сложна, но в случай че крайният срок е близо, е възможно да загубите време на опашката. Уверете се, че сте се снабдили с актуален текст на декларацията, т.к. е възможно да има промени.

3. Ако пропусна срока? В случай, че срокът до 30 Юни е изтекъл, дружеството следва да състави и подаде Годишен финансов отчет. Срокът за това е най-късно до 30 Септември, а пропускът може да доведе до глоба от 500 до 3000 лв. Разходите за обявяване на ГФО са по-високи, вкл. и следва да бъде съставен самия отчет и баланс от счетоводител. От тази гл. т., декларацията за липса на дейност представлява облекчение за фирмите.

4. Каква е крайната цена? Крайната цена е обявена в клипборда в ляво. Във връзка с обявяването на декларация за липса на дейност не се събират държавни такси. В цената е включена и консултация по всякакви въпроси, свързани с Търговския регистър.