Най-късно до 30 Юни:
Обявяване на годишен финансов отчет

Най късно до 30 Юни, всички работещи фирми следва да обявят своя годишен финансов отчет в Търговския регистър. Услугата е за ООД и ЕООД.

 

 

  • Попълвате формата за поръчка по-долу.
  • На предоставения Е-мейл ще получите пакет документи с указания как да подпишете.
  • Управителят принтира документите и същите се подписват.
  • Донасяте документите в офиса ни. Заплащате услугата на място.
  • Не чакате на опашка в Търговския регистър и в обслужващата банка.
  • Получавате входящ номер, с който можете да следите движението на заявлението online.
Условия за обявяване
Финансов отчет на ЕООД и ООД
1. Какво ни е нужно:
Управител, ГФО и 15 минути

1. Управителят на фирмата. Той следва да посети лично офиса ни, за да го идентифицираме. Присъствието на съдружник или едноличен собственик не е достатъчно. Ние заявяваме годишния финансов отчет на база пълномощно, което може да ни бъде дадено само и единствено от управител. Пълномощното може да ни бъде дадено от законния представител на фирмата, но не и от пълномощник. Това означава, че дори собственикът на фирмата да разполага с генерално пълномощно, това пълномощно няма да бъде достатъчно. Следва да се има предвид, че срещата ни с управителя и установяването на неговата самоличност, е част от задълженията ни.

2. Подготвен. подписан и подпечатан ГФО. Ние обявяваме годишните финансови отчети в Търговския регистър, но не ги изготвяме. Това е работа на счетоводителя на фирмата. В някои случаи и самият управител има право да съставя ГФО, но в този случай той следва да отговаря на изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството (завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността).

3. 15 минути. В случай, че изберете OFFLINE варианта на услугата, вие ще посетите нашия офис. Имайте предвид, че в този случай, ако сте ООД, ще трябва да присъстват и съдружниците, тъй като ще трябва да подпишат един от документите. Ще ни бъдат необходими около 15 минути, за да изготвим всичко, след което сме готови. Когато сте заявили ONLINE услуга, управителят ще трябва единствено да ни донесе подписаните документи. Негова задача е да събере подписите на съдружниците. След това, ние ще пуснем заявлението по електронен път.

Обърнете внимание!
Изисквания:

1. Изисквания към ГФО. Преди да направите поръчка и да посетите офиса ни, убедете се че ГФО, с който разполагате съдържа всичко необходимо: 1. съответните части - ОПР, баланс и каквото е нужно, съгласно Закона за счетоводството; 2. подпис на управителя върху всяка част; 3. печат на фирмата; 4. Подпис на съставителя (счетоводителя или в някои случаи - управителя).

2. Подписи ONLINE.  В случай, че изберете ONLINE варианта на услугата, вие ще попълните формата по-долу, след което ще получите по е-mail подготвените документи. Управителят следва да събере подписите на съдружниците и да посети офиса ни, където ще подпише останалата част от документите.

3. Подписи OFFLINE. В случай, че изберете OFFLINE варианта на услугата, ние ще очакваме да се срещнем с всички съдружници и управителя. В случай че става въпрос за ЕООД, в което собственикът е и управител, тогава документите ще се подписват само от едно лице.

4. Съдружник  в чужбина? Ако някой от собствениците е в чужбина, документите му се изпращат по мейл за подпис, след което се връщат подписани в оригинал по пощата до офиса ни или до управителя. Следва да се има предвид, че управителят подписва декларация за истинността на документите, включително валидността на подписите.

5. Управител в чужбина. Този случай представлява усложнение. Процедурата изисква време, налага се нотариална заверка, а в някои случаи и превод. Затова предоставяме оферта според конкретиката. 

Поръчай:
Online
Онлай услугата
За какви фирми е подходяща

Оnline услугата е подходяща единствено за ООД и ЕООД, в което собственикът и управителят са различни лица. В случай, че става въпрос за ЕООД, където управителят е и собственик, най-удачно е да се насочите към OFFLINE варианта на услугата. 

Задание
Попълвате формата за поръчка

Формата за поръчка изисква единствено данните за фирмата и тези на управителя. С останалите необходими данни ние ще се снабдим сами чрез уеб-сайта на търговския регистър. Важно е да ни предоставите е-mail и телефон за връзка. Във връзка с личните данни, може да се запознаете с нашата Политика за поверителност.

На вашата електронна поща
Получавате необходимите документи

След като получим заданието, ние ще подготвим документите, които следва да подпишете и ще ги изпратим на вашата електронна поща с пълни и подробни указания.

принтирате и подписвате
Събирате нужните подписи

Заявителят на поръчката (съдружник или управител) следва да събере подписите на съдружниците и по този начин те не е нужно да посещават нашия офис. В случай, че някое от лицата се намира в чужбина, препоръчваме да се свържете с нас по телефона, за да дадем подробни и ясни указания.

Управителят посещава офиса ни
Предоставяте ни документите в оригинал

Управителят следва физически да посети офиса ни, т.е., тази услуга не е  изцяло електронна. Съгласно закона, ние сме задължени да идентифицираме управителя като установим точно самоличността му. От този вариант на услугата обаче могат да се възползват съдружниците, които не е нужно да присъстват в офиса ни. Освен получените от нас документи, управителят следва да ни предостави и ГФО - с подпис на съставителя и печат.

Но работим и
Offline
Offline услугата
За кого е подходяща

Offline вариантът на услугата е подходящ за еднолични фирми - ЕООД, в което едно и също лице е собственик и управител. Това лице трябва да посети офиса ни за около 15 минути, като ще ни е нужна единствено личната карта и подготвеният и подписан ГФО - с подпис на съставителя и задължително печат.

За посещение
Записвате час

Следва да насрочим дата и час за среща с управителя на фирмата, който да ни предостави в оригинал годишния финансов отчет. Срещата може да бъде определена и за същия ден, но при всички положения е добре да се обадите предварително и да запишете час. В противен случай може да се наложи да чакате, като естествено ние ще се погрижим за вашия комфорт.

Среща
Посещавате офиса ни

Срещата следва да бъде с управителя на фирмата. Съдружник, собственик и което и да е друго лице, дори и с генерално пълномощно, не е легитимирано да ни възложи обявяването на ГФО.

Подписване
Подготвяме документите

Подготовката отнема изключително кратко време. Следва да запознаем търговеца със съдържанието на документите, подписват се, преглеждаме представения годишен финансов отчет от външна страна, а в случай че липсва някой реквизит - извършваме поправка, след което сме готови.

Даваме входящ номер
Заявяваме по електронен път

Ние депозираме годишния финансов отчет в Търговския регистър по електронен път със съотвтеното заявление Г2. Преди това сканираме представените документи и ги заверяваме "Вярно с оригинала" в качеството си на адвокати. За да сте сигурни, че сме извършили услугата, ще можете още на следващия ден да направите справка в Търговския регистър, където ще видите входящия номер. Това става от сайта на Търговския регистър - меню "Справки" - таб "Дело" - Заявление Г2.

FAQ
Често задавани въпроси
Чл. 47, ал. 3 от Закона за счетоводството
Каква е глобата, в случай че не подам ГФО?

Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Нужно ли е да обявявам отчет?
Фирмата не извършва дейност

Ако дружеството не е извършвало дейност, то следва да обяви декларация по чл. 38 от Закона за счетоводството в Търговския регистър. В случая не се съставя ГФО и не се заплаща държавна такса, т.е. разноските са намалени. В същото време обаче, срокът за тези декларации е до 31 Март. Търговците, които са пропуснали този срок, могат да избегнат глобата като подадат нулев финансов отчет.

Ще се справя ли сам?
Мога ли сам да подам ГФО?

Да. Процедурата не е сложна, но в случай че крайният срок наближава, е възможно да се наложи да се редите на опаките в Търговския регистър и обслужващата банка. Държавна такса за подаване на ГФО не се заплаща. Заявлението може да се подава на хартия или чрез квалифициран електронен подпис, издаден на името на управителя или на фирмата. 

По Internet
Как да следя движението на заявлението?

За да сте сигурни, че сте спазили срока и услугата е изпълнена, вие може да проверите чрез сайта на Търговския регистър дали сме входирали заявлението за ГФО и какво е неговото движение. Това може да стане през меню "Актуално състояние". След като въведете ЕИК, ще може да видите партидата на фирмата. В горния десен таб изберете "Дело" и кликнете върху последното "Заявление Г2". 

Данни за юридическото лице

{{errors.first("step-0.company_name")}}
{{errors.first("step-0.eik")}}

Данни за плащане

{{errors.first("step-1.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-1.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-1.payer_email")}}
{{errors.first("step-1.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Банкова такса
5 лв.
0 лв.
Такса обслужване
80 лв.
Държавна такса
0 лв.
Крайна цена
80.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка