При покупка на имот или друг вид договор с голям интерес
Проучване на фирма

Преди сключване на предварителен договор за покупка на недвижим имот или друга сделка с по-значителен интерес, е задължително да се провери внимателно финансова отчетност, надеждност и платежоспособност на фирмата.

 

  • Проверка за вписани възбрани и обезпечени с ипотека кредити.
  • Проверка за съдебни дела, касаещи имотите на фирмата.
  • Анализ на финансовите отчети.
  • Проучване на имотното състояние на фирмата в ИР към АВ.
  • Запори и несъстоятелност.
ДЮ ДИЛИЖЪНС - ПРОУЧВАНЕ
Понятие
Какво е Due Diligence?

Буквално, Due Diligence може да се преведе като "дължимо старание", "своевременно усърдие". Това е проучване на дадена фирма, с цел да се установи дали тя е достатъчно надеждна. То обхваща статуса на дружеството в правен, финансов и фактически аспект. Обикновено се прави преди да се сключи договор с фирмата или преди тя да бъде закупена. Правният термин Due Diligence се ползва в Съединените американски щати от 1933 г. Този вид проучвания са много популярни в западния финансов свят, тъй като те осигуряват възможност внимателно да се преценят основни за бизнеса обстоятелства като разноски, дивиденти и риск.

Pre/Post?
Кога се прави проучването?

Due Diligence следва да се направи преди сключване на договора с фирмата или преди да бъдат инициирани трайни взаимоотношения. В случай, ч е става въпрос за покупка на недвижим имот, фирмата се проучва преди извършването на каквито и да е плащания - капаро (задатък) или стоп-капаро. В противен случай може да се окаже, че опциите на купувача да договори добри условия, които да го ползват, са ограничени - всяко връщане назад би означавало да капарото да бъде загубено. Поради тази причина проучването на фирмата следва да предхожда останалите действия по време.

 

Фирмена тайна
Тази информация не е ли секретна?

Не. Това е информация, която е свободно достъпна от публичните регистри. Нещо повече, целта и предназначението на тези регистри е именно да осигурят достъп до тази информация. Тя е публична, но достъпът до нея не е свободен.  Изисква се да бъдат изпълнени определени процедури или пък достъпът се осъществява с електронен подпис.  Следва да се има предвид, че данните, които се публикуват там са основни, т.е. ограничени. Поради тази причина, когато например се закупува  компания, се възлагат и се съставят много по-подробни Due Diligence проучвания, които обхващат и вътрешно-фирмени документи. Достъпът до тях тогава се осъществява със съдействието на компанията.

 

 

Какво получавам?
Каква е ползата от проучването?

Due Diligence дава информацията, която ще ви помогне да вземете правилно решение. Ако купувате имот например, вие ще подпишете предварителен договор и да внесете 10% капаро. До подписване на нотариалния акт, парите ви ще стоят по сметка на фирма, за която не знаете почти нищо. Те лесно могат да бъдат запорирани от някой кредитор. Друга лоша възможност: дори да е направена проверка за тежести, имотът може внезапно да бъде възбранен след внасяне на капарото. Или да се окаже, че съдружниците са в лоши отношения и няма как да постигнат съгласие за сделката. Има различни ситуации, за които само адвокатите подозират. Дю Дилижънс помага да се изгради представа за рисковете. В случай, че те съществуват, адвокатът ще предложи опции, за които брокерските агенции няма да ви информират.

 

Обем на справките
Какво включва цената?

Цената, която виждате вляво включва само базисно проучване. Ние проверяваме състоянието на фирмата: дали тя притежава недвижими имоти, дали върху тях има вписани възбрани, ипотеки или др. тежести, както и дали се водят дела по отношение на тези имоти. Проучваме дали фирмата не е обявена в несъстоятелност, дали дружествените дялове не са запорирани, а също така и каква е стойността на декларираните активи и пасиви на фирмата.

Нужно ли е да правя DUE DILIGENCE?
Имам "железен" договор

Проучването е важно колкото договора. Дори понякога се оказва, че не е толкова важно какъв договор сте подписали, колкото  с кого сте го подписали. Ако контракторът ви не изпълни договора си, случаят отива в съда. След години, дори при благоприятен изход на делото, неизправната страна може да няма имущество, от което да се удволетворите. Затова е важно предварително да знаете в какво състояние се намира лицето, с което договаряте.

Данни за юридическото лице

{{errors.first("step-0.company_name")}}
{{errors.first("step-0.eik")}}

Данни за плащане

{{errors.first("step-1.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-1.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-1.payer_email")}}
{{errors.first("step-1.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Възбрани и ипотеки (ИР)
100 лв.
Искови молби (ИР)
50 лв.
Запори и ГФО (ТР)
90 лв.
Несъстоятелност (ТР)
10 лв.
Крайна цена
4250.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка