Упражняване на права по GDPR регламента

Чрез формата по-долу можете да упражните ваши права във връзка с личните данни. Въз основа на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), всяко лице има право да изиска достъп, да възрази срещу обработката, да оттегли съгласие, да заяви корекция или изтриване на лични данни, както и да ги получи във формат, позволяващ тяхната преносимост.


Изпрати заявката