Регистрация на фирма:
Регистрация на ЕООД

Безплатна консултация по телефона. Срок: 2 работни дни. Нужни документи: лична карта. Необходимо време: 1-2 часа. Бонус: безплатно заличаване на всички лични данни.

 

  • Безплатна консултация по телефона. Нужна ни е единствено лична карта.
  • При посещението в офиса ще подготвим документите и ще проверим името на фирмата.
  • Ще посетите и близкия нотариус. Ще получите входящ номер и линк за проследяване.
  • Срок ONLINE: 3 раб. дни   |  Срок OFFLINE: 2 работни дни (считано към 2024 г.)  |  Демо видео.
  • Актуално! - Безплатно заличаване на всички лични данни.
Какво включва цената?
Такси и разноски
Включена
Нотариална такса - спесимен

Това е таксата, която се събира от нотариусите за заверка на т.нар. декларация-спесимен. Той представлява документ, с който управителят дава изрично съгласие да представлява фирмата и предоставя образец от подписа си. Тази декларация се подготвя от нас в проект, но се подписва пред нотариуса. Работата на нотариуса е да удостовери, че именно вие сте поставили подпис върху този документ.  След това спесименът се качва в системата на Търговския регистър, който е публичен. Смисълът на тази процедура е следният: когато едно лице реши да се договори с определено дружество, то трябва да може да провери как изглежда подписът на представляващия това дружество. Тази такса е включена в крайната цена.

 

Включени
Банкови такси - откриване на сметка

Тази такса също е включена в крайната цена. Набирателната сметка е само за целите на регистрацията. Пред Търговския регистър следва да се представи доказателство, че собственикът е отделил от своето имущество определена сума, след което я е предоставил на фирмата си с цел тя да работи. Сметката се открива на името на все още несъществуващото юридическо лице и по нея се внася капиталът. Банките имат различни условия и събират различни такси за откриване на набирателните сметки. Тези сметки се откриват само за целите на регистрацията и нямат обвързващ характер. Таксите варират между 10 и 35 лв. Ние ще ви насочим към банки, които предлагат добри условия и работят експедитивно.

 

Включена
Държавна - към Търговския регистър

Тази такса е включена в цената и не се заплаща допълнително. Държавната такса по заявления, които са подадени на гише, е 110 лв. Ние подаваме заявленията по електронен път и поради тази причина, на осн. чл. 16а, ал. 2 от ТДТСАВ, ползваме отстъпка от 50%. След влизане в сила на ЗТР, регистрацията на търговците по БУЛСТАТ отпадна. Фирмите не се вписват в този регистър, нито се поръчват и изготвят картончета и пластики. Не се налага също и издаването на преписи от Решения на съда, тъй като търговците вече не се водят към окръжните съдилища и нямат номер на фирмено дело. Посочването на ЕИК е единственото условие, за да бъде идентифицирана дадена фирма.

Включена
Такса Обслужване

Нашата такса също е включена в крайната цена. Тя се формира главно от отстъпката, която ползваме за входиране на заявленията по електронен път. Единствената такса, която не е включена в цената е за Удостоверение за актуално състояние (7 лв.), което не е задължително. То се издава от Агенцията по вписвания за 10 минути и свидетелства, че има регистрирана такава фирма. Валидността му е само до момента на издаването и затова тези удостоверения са излишни в гражданския оборот. Банките, нотариусите и НАП не изискват от търговците такива удостоверения. Тези институции проверяват състоянието на фирмата по електронен път, в реално време - още информация.

@ЕООД за 209 лв.
Online регистрация
Трябва ни задание
Попълвате формата

За да подготвим документите за регистрация ще ни трябват следните данни: избраното от вас име на фирмата, адрес, предмет на дейност, размер на капитала и лични данни. За целта сме подготвили онлайн форма, която просто трябва да попълните.

В PDF
Получавате пакет документи

На предоставения е-мейл ще изпратим цялата документация, нужна за регистрация на фирмата. В случай, че има неясноти - ще се свържем с вас по телефона.

Запознавате се със съдържанието
Принтирате и подписвате

Проверявате внимателно личните си данни, след което принтирате документите и ги подписвате. Някои от документите ще трябва да подпишете в 2 екземпляра.

Кое как да подпишете?
Ще получите и подробни указания

Заедно с документите ще получите и пълни обяснения как да процедирате, точка по точка. Просто трябва да ги следвате.

Съгласно указанията
Посещавате банка

В банката следва да откриете набирателна сметка на фирмата, която се прави специално за целите на регистрацията. Там ще трябва да представите два от документите - протокол и учредителен акт. Банковите такси се приспадат от цената.

За заверка на подписа
Минавате през нотариус

Ще получите и подробни указания за посещението при нотариус, където ще заверите една от декларациите - спесимен от подписа. Нотариусът ще разпознае веднага документа и не е нужно да му обяснявате какво искате. Всичко отнема 10 минути, а нотариалната такса се приспада.

С ЕКОНТ
Изпращате ни всички документи

Документите са ни нужни в оригинал, затова ни изпращате целия комплект. Имате възможност да заплатите и остатътка от разноските чрез ЕКОНТ, като по този начин ще получите веднага обратна разписка за сумата.

Заявяваме фирмата
След 2 дни, фирмата е готова

След като получим документите, ние проверяваме дали всичко е оформено коректно и подаваме заявлението. След като подадем заявлението, вие може да следите движението на фирмата си на www.brra.bg -> Справки -> Документи без партида. През първия ден, заявлението ще има статус "Обработва се", след което ще се появи ЕИК на фирмата. Това означава, че регистрацията е приключена.

Old School? 209 лв.
Offline регистрация
Обадете ни се
Безплатна консултация

Можете да ни звъните по всяко време. Ние ще отговорим на въпросите, които ви интересуват, особено ако има специфики.

Записвате час
КОНКРЕТЕН ЧАС ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

Препоръчително е да запазите час, в противен случай може да се наложи да изчакате. Ако въпросът не търпи отлагане, ние ще можем да насрочим среща и в същия ден. Имайте предвид, че цялата процедура трае около 1-2 часа. 

Среща
Посещавате офиса ни

Офисът ни се намира на метри от Търговския регистър. Цялата дейност по регистрация на фирми тук е в голяма степен автоматизирана. Карта с точната локация може да откриете в меню "Контакти". 

Пейпъруърк
Изготвяне на документите

Ще имаме нужда само от лична карта. Проверяваме в реално време дали името на фирмата е свободно. Формулираме предмета на дейност и оформяме пълния пакет документи, които подписвате веднага.

Консултация
Уточняваме детайлите

Междувременно ще отговорим на въпросите ви, а също така ще ви обясним как да избегнете някои ненужни такси, които обичайно се събират в процеса на регистрация. 

В банката
Набирателна сметка

В района има над 8 банки. За да можете да внесете учредителния капитал, ще откриете специална набирателна сметка. Тя е за целите на регистрацията, но в случай, че фирмата има нужда от сметка,  може да се ползва. В банката ще представите документите, които сме изготвили. 

Нотариус
Снемане образец от подписа

Декларацията - спесимен ще подпишете пред нотариус. Работим с няколко нотариуса, в непосредствена близост. Процедурата е съвсем кратка, а таксата на нотариуса е включена в посочената крайна цена.

Входящ номер
Подаваме заявление за регистрация

Още същия ден, ние входираме документите за фирмата ви в Търговския регистър. Това става по електронен път, поради което ползваме и 50% отстъпка от  държавната такса.

FAQ
Често задавани въпроси
ООД или ЕООД?
Каква е разликата между ООД и ЕООД?

Режимът за ООД и ЕООД е един и същ, те са една и съща правна форма. Разликата е единствено в броя на собствениците: ЕООД е еднолично дружество, а ООД се регистрира от 2 или повече лица. В случай, че желаете фирмата да бъде само ваша, избирате ЕООД, а ако имате съдружници - ООД. 

ЕООД или ЕТ?
Каква е разликата между ЕООД и ЕТ?

ЕООД е предпочитаната форма. Тя позволява свобода при избор на наименование, възможност за прехвърляне на дялове и включване на съдружници, участие с друга фирма, отделяне отговорността от собственика. Предимствата на ЕТ са по-високо доверие (за малки фирми), улеснени регистрационни процедури, вкл. по-ниски такси.

Други опции
Има ли други варианти, освен ООД/ЕООД и ЕТ?

Акционерното дружество (АД/ЕАД) може да изглежда като по-подходяща възможност за вашия бизнес в някои случаи. Въпросът е комплексен и няма как в кратък текст да се обхванат всички нюанси, затова е добре да се консултирате с адвокат. Останалите видове търговски дружества: командитни, събирателни, командитни с акции и т.н. са крайно остарели варианти за извършване на търговска дейност.

Фирма
Защо трябва да избера уникално име?

В Търговския регистър има множество дружества с еднакви имена, защото до 2008 г. фирмите се регистрираха в окръжните съдилища, между които липсваше единна система и база данни. Сега Агенцията по вписванията разполага с такава  система и отказва регистрацията на фирми с имена, които вече съществуват. Повече и подробна информация как да проверите дали избраното име е заето, може да намерите ТУК.

За фирми, които ще работят извън България
Задължително ли е изписването на името на чужд език?

Не. Това е възможност, която Търговският регистър предоставя на фирми, които ще извършват дейност и в чужбина. Задължително е наименованието на фирмата да бъде изписано на кирилица, а изписването на латиница е опционално.

Заявление с електронен подпис
Имам електронен подпис. Мога ли да регистрирам фирма сам?

Да. Така вие ще ползвате 50% отстъпка от държавната такса - 55 лв., вместо 110. Следва да сте назначен за управител и да попълните заявление А4 чрез сайта на Търговския регистър. Не забравяйте да сканирате и прикачите подписаните документи.

В офиса или домашния адрес?
Какъв адрес на фирмата да посоча?

Адресът може да е всякакъв, вкл. и в друг град. Най-удобно е това да е адресът на търговския обект или домашният адрес. Важно е на адреса да има някой, който да ви предава кореспонденцията. Фирмите се призовават на адреса, вписан в Търговския регистър и ако няма ваш човек там, може да ви осъдят без да разберете.

Капитал
Ако регистрирам фирма с капитал 2 лв, как ще работя?

Повечето фирми се регистрират със символичен капитал под 100 лв. Ако фирмата има нужда от финанси, за да закупи оборудване или стоки, собственикът винаги може да й предостави средства. Някои дружества изобщо нямат нужда от капитал: такива, които се занимават с консултантска дейност, програмиране или друг вид услуги.

Електронно проследяване
Мога ли да следя как се движи регистрацията на фирмата ми?

Да. Още на следващия ден ще можете да видите подаденото от нас заявление в сайта на Търговския регистър. То има входящ номер, който съдържа точната дата, час, минута и секунда на входирането. В продължение на 1-2 работни дни то ще има статус "Обработва се", но вие ще виждате пълната информация за фирмата си. Справките се правят по името на фирмата чрез ТЪРСАЧКАТА на Търговския регистър.

Избор на банка
Нужна ли ми е банкова сметка и коя банка да ползвам?

За целите на регистрацията се открива набирателна сметка (по възможност - в банката, с която смятате да работите). Впоследствие, тази сметка лесно може да се трансформира в разплащателна. Ако пък нямате намерение да работите с банка, веднага след като фирмата е регистрирана, ще може да закриете набирателната сметка и да изтеглите внесения капитал.

След регистрацията
Какво е нужно да направя след като фирмата е регистрирана?

Можете веднага да започнете да работите. За да избегнете ненужни банкови такси, добре е да закриете набирателната сметка или да я трансформирате в разплащателна ако смятате да я ползвате. За това ще ви е нужен единствено номерът на фирмата. Регистрацията в регистър БУЛСТАТ отпадна през 2008 г., т.е. не е нужно да се подава молба за картонче БУЛСТАТ, нито ще получите съдебно решение на хартия. Всичко, което е нужно е да запомните ЕИК номера на вашата фирма.

ЕГН-то на фирмата ми
Какво означава ЕИК?

ЕИК - единен идентификационен код. Това е 9-цифрен код, който в практиката все още се нарича БУЛСТАТ. Той е единственото нещо, което идентифицира една фирма. Могат да бъдат променяни името, адресът, предметът, капиталът, управителят и 100% от собствеността на фирмата, но не и ЕИК. В случай, че сте посочили ЕИК никой няма право да иска от вас да удостоверявате обстоятелства, вписани в Търговския регистър, т.е. ЕИК е напълно достатъчен, за да бъде ясно за коя фирма става въпрос.

Наименование и адрес на фирмата Проверете дали името не е заето.

{{errors.first("step-0.company_name")}}
{{errors.first("step-0.company_foreign_language_name")}}
{{errors.first("step-0.zone")}}
{{errors.first("step-0.township")}}
{{errors.first("step-0.populated_place")}}
{{errors.first("step-0.postcode")}}
{{errors.first("step-0.quarter")}}
{{errors.first("step-0.street")}}
{{errors.first("step-0.street_number")}}
{{errors.first("step-0.building")}}
{{errors.first("step-0.entrance")}}
{{errors.first("step-0.floor")}}
{{errors.first("step-0.apartment")}}

Адрес за кореспонденция с НАП

{{errors.first("step-0.address_2_zone")}}
{{errors.first("step-0.address_2_township")}}
{{errors.first("step-0.address_2_populated_place")}}
{{errors.first("step-0.address_2_postcode")}}
{{errors.first("step-0.address_2_quarter")}}
{{errors.first("step-0.address_2_street")}}
{{errors.first("step-0.address_2_street_number")}}
{{errors.first("step-0.address_2_building")}}
{{errors.first("step-0.address_2_entrance")}}
{{errors.first("step-0.address_2_floor")}}
{{errors.first("step-0.address_2_apartment")}}

Капитал

{{errors.first("step-1.money")}}

Собственик

Данни на собственик {{ owner.firstName }} {{ owner.middleName }} {{ owner.lastName }}
{{errors.first("step-1.owner_firstname")}}
{{errors.first("step-1.owner_secondname")}}
{{errors.first("step-1.owner_lastname")}}
{{errors.first("step-1.owner_pin")}}
{{errors.first("step-1.owner_id_number")}}
{{ errors.first('owner_id_date_created') }}
{{ errors.first('owner_id_created_by') }}

Управители

Добави управител
Данни на управител: {{ manager.firstName }} {{ manager.middleName }} {{ manager.lastName }}
Копирай данните от собственик Собственик: {{ owner.firstName }} {{ owner.middleName }} {{ owner.lastName }} Премахни данните за управителя
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][firstname]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][secondname]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][lastname]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][pin]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][id_number]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][id_date_created]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][id_created_by]') }}

Начин на представляване

Заедно и поотделно Заедно

Предмет на дейност (придвижете с мишката, за да разместите местата им или премахнете ненужните)

{{ tag }} Потвърди добавената дейност Моля, изпишете нужните дейности на кирилица. + Добави нова дейност

Данни за плащане

{{errors.first("step-4.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-4.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-4.payer_email")}}
{{errors.first("step-4.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Нотариална такса
6 лв.
6 лв.
Банкови такси
45 лв.
32 лв.
Държавни такси
110 лв.
55 лв.
Такса обслужване
116 лв.
Пълна консултация
0 лв.
Крайна цена
209.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка