Фирмени промени
Смяна на управител на фирма

Вписването в Търговския регистър отнема до 5 дни. Услугата се предоставя ONLINE и OFFLINE.

 

  • Попълвате формата за заявка на промени по-долу.
  • На предоставения Е-мейл ще получите пакет документи с указания как да подпишете.
  • Принтирате, подписвате и ни изпращате/донасяте документите. 
  • Можете да ни звъните по всяко време.
  • Срок ONLINE: 5 работни дни    |    Срок OFFLINE: 4 работни дни.
FAQ
Често задавани въпроси

Какво ни е нужно?  Информация. За да подготвим нужните документи, на нас ни трябва информация - каква промяна следва да се направи, данните на управителя (или управителите), който ще бъде назначен и/или имената на управителя, който ще бъде сменен или заличен. На база това задание, ние правим справка в обявения учредителен акт на дружеството и преценяваме как следва да се съставят документите и в каква форма трябва да бъдат подписани.

Колко време отнема смяна на управител? 4-5 работни дни. В случай, че решите да посетите офиса ни (OFFILNE варианта), ние подготвяме целия пакет документи на място, след което те се подписват и ние заявяваме промените в същия ден. Работата ни в офиса отнема около 20-40 минути. В случай, че изберете ONLINE услугата, ние ще загубим 1 ден, през който оригиналните документи ще пътуват до нашия офис с куриер.

Мога ли да следя движението на заявлението? Да. Уеб-сайтът на търговския регистър предоставя възможност да следите как се движи подаденото от нас заявление в реално време. За целта е нужно да достъпите партидата на фирмата от ТУК  (въвежда се само ЕИК и анти-спам код) и да изберете таба "Дело", който се намира вдясно под името на фирмата. Там ще можете да видите всички подадени заявления, вкл. и заявлението за промяна на управител. Статусът "Обработва се" означава, че заявлението е подадено и следва произнасяне. Този статус ще стои 1-2 дни, след което заявлението ще бъде обработено от длъжностните лица. "Изчакване на 3-дневен срок" означава, че заявлението е прието и промяната ще бъде отразена след 3 дни. След това ще се появи номер на вписване, който изглежда така <20240105164639>. Този номер съдържа годината, датата, часът и секундата на вписването, т.е. точният момент, след който дружеството има нов управител или старият е бил заличен.

Разноски
Това ли е крайната цена?

Посочената в клипборда в ляво сума, е максималният размер на крайната цена. Много е възможно тя да е по-ниска, но това зависи от вида на промените (добавяне/смяна или заличаване) и условията на учредителния акт на фирмата. В някои случаи се налага нотариална заверка върху решението за промени, чиято цена е около 60 лв.  Минималният размер на всички разноски е 114 лв. - в случаите, когато се заличава управител и учредителният акт изключва нотариална заверка на решението. В случай, че фирмата е регистрирана след 01.01.2017 г. или в случай, че са правени някакви промени (от адвокат) след тази дата, много е вероятно във вашия случай да не се налага нотариална заверка. Какво включва цената:

  1. Държавна такса. В нашата цена е включена дължимата държавна такса (обичайно в размер на 30 лв., а в случаите, когато заявлението се подава по електронен път - 15 лв.);
  2. Банкова такса. Тази такса е межди 2 и 6 лв. в зависимост от обслужващата банка;
  3. Нотариална такса - спесимен. Тази такса се заплаща при нотариуса за заверка на подписа върху декларацията, с която управителят се съгласява да представлява дружеството и предоставя образец от подпис. Тази такса се дължи в случай, че се сменя или добавя управител, но не и при заличаване на съществуващ управител.
  4. Протокол в нотариална форма.  След 01.01.2017 г., в случай че в дружествения договор или учредителния акт не е предвидено друго, за решенията за избор на управител и освобождаването му от отговорност се съставя протокол в нотариална форма. В случай, че не се налага такъв разход ние ще ви уведомим и ще ви предупредим да не заявявате пред нотариуса подпис върху този документ. Нотариусът е в непосредствена близост до офиса ни.
  5. Такса обслужване - нашето възнаграждение.
Поръчай
ONLINE
Задание
Попълвате формата за поръчка

Чрез тази форма ние получаваме нужната информация какви документи трябва да подготвим и в каква форма следва да бъдат подписани. Така ще можем да имаме повече яснота и да ви дадем коректни указания как да действате. В случай, че ни е нужна допълнителна информация, ние ще се свържем с вас.

На вашия е-мейл
Получавате пакет документи

След като получим заданието, ние подготвяме цялата документация, която ви изпращаме по е-мейл с указание кои документи се налага да бъдат заверени пред нотариус. В случай, че става въпрос за ООД или ако собственикът е друго лице, управителят следва да събере необходимите подписи на собствениците.

Подготовка
Предоставяте ни подписаните документи

Можете да ни изпратите подписаните документи по ЕКОНТ или да ни ги донесете лично в офиса. Плащането може да бъде направено чрез куриерската фирма или на място. Ние ще проверим документите от външна страна и ще преценим дали са годни за заявяване в Търговския регистър към Агенция по вписвания.

По електронен път
Заявяваме промяната

За да бъде вписана смяната в управлението, тя трябва да бъде заявена от нас. В случай, че всичко е коректно подписано, ние подаваме заявлението по електронен път в деня на получаване на документите. Вие може да следите движението през сайта на Търговския регистър (вижте указанията по-горе).

Но работим и
OFFLINE
По телефона
Запазвате дата и час за посещение

Можете да се обадите по телефона и да запазите час между 9.00 и 16.30 ч. Този интервал на деня е най-подходящ с оглед това, че може да се наложи посещение при нотариус (в съседната сграда). Запазването на час е препоръчително с оглед възможността да се избегне чакането. Може да запазите час и за същия ден.

Среща
Посещавате офиса ни

Следва да имате предвид, че в офиса ни трябва да се явят всички собственици (съдружници) на фирмата, както и новият управител. В случай, че собственикът има намерение да заличи управител, присъствието на втория не е необходимо. В тази връзка, собствениците и управителят следва да синхронизират графика си.

Документи
Подготвяме документацията

Срещата не би трябвало да отнеме повече от 20-30 минути, в рамките на които ще подготвим нужните документи и ще ви консултираме по вашите въпроси, свързани с промените. В случай, че се налага посещение при нотариус, добре е да предвидите поне 1 час за изпълнение на цялата процедура.

Получавате входящ номер
Подаваме заявление

Заявлението се подава по електронен път и още същия ден вие ще разполагате с входящ номер, който съдържа данни за точния момент, в  който заявлението е депозирано. Разглеждането му отнема няколко работни дни, през които то ще има статус "Обработва се".

Данни за юридическото лице

{{errors.first("step-0.company_name")}}
{{errors.first("step-0.eik")}}

Избор на действиеТекущ управител

{{errors.first("step-1.switch_remove_manager_name")}}

Данни за новия управител {{ owner.firstName }} {{ owner.middleName }} {{ owner.lastName }}

{{errors.first("step-1.add_manager_firstname")}}
{{errors.first("step-1.add_manager_secondname")}}
{{errors.first("step-1.add_manager_lastname")}}
{{errors.first("step-1.add_manager_pin")}}
{{errors.first("step-1.add_manager_id_number")}}
{{ errors.first('add_manager_id_date_created') }}
{{ errors.first('add_manager_id_created_by') }}

Данни за плащане

{{errors.first("step-2.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-2.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-2.payer_email")}}
{{errors.first("step-2.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Държавна такса
лв.
Нотариална такса
лв.
Банкова такса
лв.
Консултация
лв.
Такса обслужване
лв.
Крайна цена
250.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка