Едноличен търговец:
Регистрация на ЕТ

Работим експресно с клиенти от цялата страна. Можете да заявите услугата ОНЛАЙН или ОФЛАЙН. Ако посетите офиса ни - ще приключим в рамките на 1 час, а фирмата ще е готова след 1-2 дни.

 

  • Попълвате формата за регистрация на ЕТ по-долу. 
  • На предоставения Е-мейл ще получите пакет документи с указания кое как да подпишете.
  • Принтирате, подписвате и ни изпращате/донасяте документите в офиса. 
  • Получавате входящ номер, с който следите движението на заявлението online.
  • Срок ONLINE: 3 работни дни    |    Срок OFFLINE: 2 работни дни.
Това ли са всичките разноски?
Такси и разноски
Това ли е крайната цена?
Има ли други допълнителни такси?

Цената, която виждате вляво включва всички разноски по регистрацията на Едноличен търговец. Единствената такса, която НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената, е за Удостоверение за актуално състояние (7 лв.)

НУЖНО ЛИ МИ Е УДОСТОВЕРЕНИЕ? - прочетете ТУК

Такова удостоверение няма да ви трябва, но в случай че се наложи, можете по всяко време да се снабдите с него: издаването му отнема 10 минути.

Удостоверението свидетелства, че има регистрирана такава фирма, но то е валидно само към момента на издаването му. Поради тази причина, тези документи са излишни в гражданския оборот. Към днешна дата, Търговският регистър е електронен и актуалното състояние на всички фирми е свободно достъпно в реално време през сайта на регистъра. Промените по партидите на дружествата отнемат няколко дни и затова удостоверенията издадени на хартия нямат удостоверителна стойност, освен ако не са със съвсем скорошна дата. Нотариусите, банките, НАП и другите институции няма да поискат от вас никакви документи, удостоверяващи вписването на фирмата ви в Търговския регистър. Единствената информация, която следва да представите е ЕИК.

Регистрацията на ЕТ вече не изисква и регистрация в БУЛСТАТ. В резултат, търговците не дължат такси във връзка с изготвяне на картонче БУЛСТАТ. Номерът на фирменото дело и Решението за вписване също са отживелица от преди 2008 г., когато фирмите се регистрираха в Окръжните съдилища.

Включена в цената
Държавна такса

Това е дължимата държавна такса за разглеждане на заявлението А1 от длъжностните лица по регистрацията към Търговския регистър. Тя се заплаща по сметка на Агенция по вписвания в Токуда банк. Стандартната такса е в размер на 32 лв. (30 лв. държавна такса и 2 лв. банкова такса) за всяко заявление и е включена в крайната цена, посочена вляво.

 

Включена в цената
Нотариална такса

Тази такса се заплаща на нотариус, за да снеме личността на търговеца и да удостовери подписа му върху една от декларациите (т. нар. спесимен). Това е процедура, която отнема няколко минути и не представлява сложност. В случай, че ползвате Offline варианта на услугата ни, ние разполагаме с нотариус в непосредствена близост. Нотариалната такса е включена в цената и не се дължи допълнително.

 

Включена в цената
Такса Обслужване

Таксата за подготовката на пълната документация за регистрация на ЕТ, както и изготвяне и входиране на заявление за регистрация по образец А1, е включена в цената. Такса Обслужване се формира частично и от отстъпката, която ползваме за входиране на заявленията по електронен път. Таксата за обслужване  е съобразена със сложността на услугата и необходимото време за подготовката на пакета документи за регистрацията.

 

@ЕТ за 120 лв.
Онлайн
Задание
Попълвате формата

За да подготвим коректно документите за регистрация на ЕТ, ще ни е нужна определена информация: вашите лични данни, желаното име на фирмата, адрес и предмет на дейност.

С подробни указания
Получавате пакет документи

На е-мейла си ще получите от нас пълен пакет документи, с подробни указания кое как да подпишете - стъпка по стъпка. Просто трябва да ги следвате. В случай, че имате въпроси, по всяко време може да ни се обадите по телефона.

Заверка на спесимен
10 минути при нотариус

Спесименът представлява декларация, с която предоставяте образец от подписа си. Процедурата е стандартна. Нотариусът ще се увери, че именно вие подписвате декларацията и ще завери подписа ви върху нея.

С Еконт
Изпращате ни документите

След като получим документите с ЕКОНТ, ние ще попълним заявлението и ще регистрираме фирмата. Това ще отнеме 2 работни дни, но вие ще можете по електронен път да следите движението на заявлението (ще получите подробни указания).

Old school? 120 лв.
Офлайн
Запазвате час
Посещение в офиса ни

Може да ни звъните по всяко време за да зададете въпросите си или да запазите час, вкл. за същия ден. В случай, че нямате насрочен час, може да се наложи да изчакате. Офисът ни се намира в гр. София, в близост до Търговския регистър.

Paperwork
Подготвяме документите

Подготовката на документите отнема около 20 минути. Ще обсъдим въпросите, които имате, ще проверим дали името не е заето и ще формулираме предмета на дейност на фирмата.

Спесимен
Нотариус

Нотариусът се намира на метри от офиса ни. Ще ви изпратим в кабинета му за заверка на една от декларациите. Процедурата е стандартна и трае 10 минути. Нотариалната такса е включена в цената.

Заявление А1
Подаваме заявление за регистрация

След като комплектоваме всички документи, ние заявяваме регистрацията на вашето ЕТ в Търговския регистър. Регистрацията отнема 2 работни дни, през които вие ще можете да следите движението електронно.

FAQ
Често задавани въпроси
Как ще разбера, че фирмата ми е регистрирана?
Мога ли да проследя заявлението?

Да. Това става през сайта на Търговския регистър: www.brra.bg -> Справки -> Документи без партида. В началото заявлението ще има статус "Обработва се", а след 2 работни дни ще можете да видите ЕИК-номер. Това означава, че фирмата е регистрирана.

На хартия
Какъв документ получавам за регистрацията?

9-цифреният ЕИК номер е единственото, което ви е нужно. Въпреки това, във всеки момент след като знаете този номер, вие може да се снабдите с Удостоверение за регистрацията на вашето ЕТ. Този документ струва 7 лв. и се издава на момента.

Каква е разликата?
ЕТ или ЕООД?

ЕТ и ЕООД са различни правни форми. ЕООД е предпочитаната форма за извършване на търговска дейност поради по-голямата гъвкавост и по-ниската степен на отговорност за собственика. ЕТ пък предполага по-ниски разноски.

Лично и фамилно име
Трябва ли имената ми да стоят във фирмата?

Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име на търговеца. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

Адрес на ЕТ
Трябва ли да посоча постоянния си адрес?

Адресът на ЕТ може да бъде различен от постоянния адрес на физическото лице търговец. Местожителството на лицето - едноличен търговец следва да бъде на територията на Република България.

Какво следва?
Какво да правя след като фирмата е регистрирана?

Веднага след регистрацията, ЕТ може да започне работа. За целта следва да се снабдите с касов апарат (в случай, че е приложимо), а също и с печат. Ползването на печат не е задължително за търговците, но практиката го е наложила.

ЕИК
Какво е единен идентификационен код?

ЕИК е 9-цифрен уникален код чрез който се индентифицират търговците. Той е като ЕГН на фирмата. Всички обстоятелства по партидата на търговеца могат да бъдат променяни сравнително бързо и лесно, с изключение на ЕИК.

Задължително ли е?
Изписване на чужд език

Изписването на чужд език е опция, която Търговският регистър предлага за търговци, които работят и в чужбина или с чужди клиенти. То е опция и не е задължително по никакъв начин, особено по отношение на ЕТ.

Име Проверете дали името не е заето.

{{errors.first("step-0.company_name")}}
{{errors.first("step-0.company_foreign_language_name")}}
{{errors.first("step-0.zone")}}
{{errors.first("step-0.township")}}
{{errors.first("step-0.populated_place")}}
{{errors.first("step-0.postcode")}}
{{errors.first("step-0.quarter")}}
{{errors.first("step-0.street")}}
{{errors.first("step-0.street_number")}}
{{errors.first("step-0.building")}}
{{errors.first("step-0.entrance")}}
{{errors.first("step-0.floor")}}
{{errors.first("step-0.apartment")}}

Адрес за кореспонденция с НАП

{{errors.first("step-0.address_2_zone")}}
{{errors.first("step-0.address_2_township")}}
{{errors.first("step-0.address_2_populated_place")}}
{{errors.first("step-0.address_2_postcode")}}
{{errors.first("step-0.address_2_quarter")}}
{{errors.first("step-0.address_2_street")}}
{{errors.first("step-0.address_2_street_number")}}
{{errors.first("step-0.address_2_building")}}
{{errors.first("step-0.address_2_entrance")}}
{{errors.first("step-0.address_2_floor")}}
{{errors.first("step-0.address_2_apartment")}}

Данни за физическо лице – търговец

Данни за физическо лице – търговец: {{ owner.firstName }} {{ owner.middleName }} {{ owner.lastName }}
{{errors.first("step-1.owner_firstname")}}
{{errors.first("step-1.owner_secondname")}}
{{errors.first("step-1.owner_lastname")}}
{{errors.first("step-1.owner_pin")}}
{{errors.first("step-2.owner_id_number")}}

Предмет на дейност (придвижете с мишката, за да разместите местата им или премахнете ненужните)

{{ tag }} Потвърди добавената дейност Моля, изпишете нужните дейности на кирилица. + Добави нова дейност

Данни за плащане

{{errors.first("step-3.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-3.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-3.payer_email")}}
{{errors.first("step-3.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Нотариална такса
6 лв.
Държавна такса
17 лв.
Такса Обслужване
97 лв.
Консултация
0 лв.
Крайна цена
120.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка