За хората в напреднала възраст или с ТЕЛК
Пълномощно за трудноподвижни лица

Този документ може да бъде полезен за близки и роднини на лица, които са трудноподвижни поради болест или са в напреднала възраст.

 

 

 

 • Представяме стандартни предложения какви права да бъдат дадени на пълномощника;
 • Текстът на пълномощното се обсъжда със заявителя, след което се изготвя;
 • Може да посетите офиса ни (след запазване на час) или да направите онлайн заявка;
 • Срок за изготвяне: 1 работен ден. Възможност за експресна поръчка - 3 часа.
 • За да бъде избегнат отказ, лицето следва да разбира смисъла и значението на текста;
Пълномощно за лица, които не могат сами да се грижат за делата си
Приложение
Общо представителство

Грижата и издръжката на възрастен или болен човек, който е трудноподвижен са сериозна задача, която често допълнително се затруднява от бюрократични пречки, свързани с представителството на лицето. Поради тази причина, едно подробно и добре съставено пълномощно би могло значително да улесни процеса - поне що се отнася до административната част. Нашите пълномощни включват общи клаузи за представителство пред различни лица и институции. Те са подходящи за:

 • Психично здрави лица, които за физически възпрепятствани

Пълномощните не са предназначени за:

 • Лица с умствена изостаналост
 • Психично болни
 • Лица, които не могат да разбират смисъла на текста.
За банки и финансови институции
 • Онлайн банкиране
 • Банкови операции по всички видове сметки
 • Заявка и промяна на данни
 • Дебитни и кредитни карти

 

За НАП, НОИ и Дирекция "Социално подпомагане"
 • ТЕЛК
 • Обезщетения и помощи
 • Пенсии и добавки
 • Изплащане на средствата 
 • Удостоверяване на осигурителен стаж и доход
 • Социални програми и подпомагане
 • Промяна на личен лекар
 • ПИК за НОИ и НАП

 

За държавни, общински органи и съдилища
 • Общински служби, вкл. "Местни данъци и такси"
 • Гражданска регистрация и административно обслужване
 • Частни съдебни изпълнители
 • Пощи
 • КАТ и Митници
 • Съд и прокуратура
 • Агенция по вписвания и кадастър

 

Удостоверителни услуги
 • КЕП - електронен подпис

 

Физически и юридически лица
 • Комунални услуги
 • Контрагенти по договори за наем, поддръжка, изработка и др.
 • Застрахователи

* Кантората не осигурява съдействие с/при нотариус.