Интересувате се от имот, но не познавате собственика?
Откриване на собственик на имот

Услугата се заплаща при условие, че бъде установен контакт със собственика на имота. Срок за извършване на проверката: 2 - 3 работни дни.

 

 • Безплатна консултация по телефона. Нужни са ни изходни данни за имота.
 • Индивидуализираме имота. Гарантираме пълна кофиденциалност.
 • Снабдяваме се с документи за имота и извършваме проучване.
 • В случай, че открием собственика - изискваме разрешение за предоставяне на данни.
 • При съгласие от страна на собственика, заявителят получава данни за контакт.
 • Услугата се заплаща само в случай, че заявителят получи контактните данни.
Предварителна информация
Каква информация е нужно да предоставите?

Всякаква информация, която касае имота би била полезна. Тази информация ние наричаме "изходни данни за имота". Това обикновено са:

 • населеното място;
 • административният адрес на имота;
 • площта на имота в квадратни метри;
 • историята на имота;
 • предназначението му - дали е нива, парцел за застрояване, жилище, ателие или промишлена сграда;
 • друга информация за имота и/или неговите собственици, която би могла да бъде полезна (вкл. от съседи)

Заявителите на услугата могат да попълнят формата за заявка, да ни пишат на нашата електронна поща или да се свържат с нас по телефона. Колкото повече знаем за имота, толкова по-голяма е вероятността да открием собственика. В процеса на комуникация ние ще се опитаме да локализираме имота и да установим точното му местонахождение, както и неговия идентификатор - в случай, че има такъв. След като знаем точно за кой имот е предназначена заявката, ние можем да проверим данните и да преминем към търсенето на собственика.

Всякакви документи, свързани с имота биха могли да бъдат изключително полезни - например скици, схеми, заснемания или актове на други административни органи. Също така, снимки на имота също биха могли да влязат в употреба.

Винаги ли е възможно собственикът да бъде открит?

Не. За съжаление, откриването на собствениците е сложна задача, която понякога се оказва невъзможна за изпълнение - контактната информация често представлява лични данни и като такава тя има особен режим, което прави достъпът до нея незаконен. Успяваме да установим контакт със собствениците по отношение на едва 20-30% от заявките. Добрата новина е, че при неуспех - услугата просто не се заплаща. Обикновено става ясно дали собственикът може да бъде открит в рамките на 2-3 работни дни.

Заявителите могат да разчитат на пълна конфиденциалност, тъй като услугата е в приложното поле на Закона за адвокатурата, т.е. действат нормите, които уреждат отношенията "адвокат-клиент".

КАКВО ВКЛЮЧВА ЦЕНАТА?

Крайната цена включва всички такси и разноски, както и адвокатското възнаграждение. Тези разноски обикновено представляват плащания към различни институции - държавни и общински органи, които ние правим, за да получим търсената информация. В случай, че имотът бъде правилно индивидуализиран, ние можем да се снабдим и с кадастрални схеми, скици, нотариални актове и други документи, касаещи имота.

Цената за чужденци е увеличена, тъй като комуникацията с чуждите граждани обикновено се води на английски език, което изисква по-високо ниво на подготовка. В случай, че чужденецът говори български език, приложима е цената, която е предвидена за български граждани.

Данни за имота

{{ errors.first('step-0.info-link') }}

Данни за плащане

{{errors.first("step-1.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-1.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-1.payer_email")}}
{{errors.first("step-1.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Държавни такси
лв.
Общински такси
лв.
Консултантска такса
лв.
Крайна цена
1400.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка