Услуги за чужденци 

Защо услугите за чужденци са с по-висока цена?

Защото работата с тях изисква тройно и четворно повече усилие. Всички документи се изготвят двуезично – на английски/български или италиански/български. В случай, че клиентът не владее английски език, ние следва да обезпечим комуникацията с него чрез ангажиране на преводач, което налага съответните организационни действия от наша страна. Също така, нормално е чужденците да не са наясно с някои основни положения, които за местните лица са известни. Затова консултациите с чужденците са значително по-подробни и продължителни.

Как може чужденец да се ползва от цените за местни лица?

В случай, че чужденецът говори добре български език и е от поне 3 години в България, няма пречка той да се ползва от цената за български граждани.

Какви чужденци обслужваме?

Ние съдействаме на клиенти от целият свят, независимо от националност, раса или произход. Чужденецът следва да владее английски език и да притежава документ за самоличност. Следва да се има предвид, че гражданите на някои държави имат по-специален статут, който затруднява услугите, свързани с регистрация на фирми (ЕООД, ООД и др. търговски дружества). Това са гражданите на държавите, които са включени в списъка на ДАНС на държави, които не прилагат или прилагат непълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари. Сред тях са:

Афганистан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Босна и Херцеговина, Боливия, Гвиана,, Демократична република Сао Томе и Принсипи, Етиопия, Еквадор, Зимбабве, Иран, Ирак, Индонезия, Йемен, Кения, Лаоска народнодемократична република, Мианмар, Мароко, Непал, Нигерия, Пакистан, Парагвай, Судан, Сирия, Северна Корея, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Уганда, Украина и др.

Нужен ли е преводач?

В случай, че клиентът не владее английски език, той следва да разполага с преводач. Ние работим с партньори-преводачи, работещи с италиански и гръцки език. По заявка на клиента, можем да ангажираме и преводачи с други езици.

Какви документи за самоличност са нужни?

Задграничен паспорт или лична карта – това са основните документи, които идентифицират лицето. В случай, че чужденецът се е снабдил с удостоверение за постоянно или продължително пребиваване, той следва да го носи, но това не изключва нуждата да представи паспорта и/или личната си карта.

За какъв период е нужно да присъства чужденеца?

Нормално е чужденците да искат да планират пътуването си до България. Повечето чужденци предпочитат престоят им да бъде възможно най-кратък, но все пак достатъчен, за изпълнение на целта на посещението. Продължителността на престоя зависи от вида услуга. В повечето случаи, при регистрация на фирми или вписване на промени, 1 или два дни са достатъчни. Следва да се има предвид, че в някои случаи банките може да откажат откриването на набирателни сметки (особено на чужденци от държавите в списъка по-горе).

От какви допълнителни услуги може да има нужда чужденеца?

Чужденецът може да има нужда от преводачески услуги, счетоводни консултации, виртуален адрес и други регистрационни услуги (БУЛСТАТ, НАП) – в зависимост от целта на посещението си.

Как се ползват услугите от чужденци?

Единствено OFFLINE. Не е нужно да попълвате формите, които са на страницата на съответната услуга. Чужденецът може да се обади на тел. +359 887 397 106, за да получи информация на английски език. Той ще следва да посети офиса ни. В случай, че чужденецът вече е наш клиент и е ползвал друга услуга, някои задания биха могли да се изпълнят дистанционно. Ако той се представлява от местно лице, то може да заяви услугата по е-мейл или да се обади на посочения номер за повече информация.