Фирмени промени
Увеличаване на капитала

Увеличаване на капитала чрез вноска по банкова сметка на ООД и ЕООД. услугата се предоставя единствено OFFLINE.

 

  • Запазвате част за посещение по телефона.
  • На място в офиса подготвяме необходимите документи.
  • Може да се наложи да посетите нотариус (в съседната сграда). 
  • Консултираме ви и заявяваме промяната по електронен път.
  • За посещението в офиса: 1 час   |   Срок за вписване: 4 дни.
FAQ
Често задавани въпроси

 

Наложително ли е присъствие?

Да. В офиса следва да се явят всички съдружници и управителя на фирмата. В непосредствена близост до офиса ни има 3 нотариуса и 8 банки, поради което процедурата отнема сравнително кратко време. Тъй като се намираме в района на Агенция по вписвания, в офисите на нотариусите и банките са наясно с процедурите и изискванията, което допълнително спестява време на клиентите ни.

Как се увеличава капитала?

Взема се решение, след което съдружниците внасят съответните вноски по банкова сметка на дружеството. В района има клонове на Райфайзен, FIBank, ДСК, ОББ, СиБанк,  ЦКБ, Прокредит и Уникредит.

Колко време отнема?

Процедурата (с посещението в банката) отнема около час, а вписането - 4 работни дни.

Мога ли да следя движението?

Да. Още същата вечер заявлението ще бъде видно в партидата на фирмата в сайта на Търговския регистър - достъпна от ТУК. Следва да изберете таба "Дело" и ще можете да видите подаденото заявление А4 и неговия статус. Обработката отнема около 1-2 работни дни, след което следва да изтече 3-дневния срок. Статусът "Изчакване на 3-дневен срок" означава, че заявлението е одобрено и промените предстои да се появят в актуалното състояние.

Колко струва всичко?
Това ли е окончателната цена?

 

Цената, която е посочена в клипборда в ляво не е окончателна. Възможно е тя да бъде намалена с оглед наличие на специална клауза в учредителния акт на дружеството, която изключва нотариалната заверка (цена 60 лв.) върху протокола, с който се взема решение за увеличаване на капитала. Вероятно е да имате такава клауза в случай, че фирмата е регистрирана след 01.01.2017 г. или с помощта на адвокат сте извършвали някакви промени след тази дата. При всички положения, ние ще проверим обстоятелствата и ще ви дадем окончателна цена за услугата преди да се заемем. В случай, че се налага такава нотариална заверка, посочената цена включва максималния възможен размер на разноските.

        РАЗНОСКИ:

  1. Държавна такса.  Държавната такса за вписване на промени по партидата на дружество с ограничена отговорност е 30 лв., а в случай, че промяната се заявява по електронен път - 15 лв.;
  2. Банкова такса. Тя е в зависимост от обслужващата банка;
  3. Нотариална такса - заверка на протокол. Тази такса не е приложима във всички случаи. При всички положения, ние можем да сложим съответната разпоредба в учредителния акт, за да не се налага да се заплаща такава такса занапред. След консултация, клиентът следва да прецени дали това е целесъобразно.
  4. Такса обслужване. Това е нашето възнаграждние за консултация и изготвяне на заявление за вписване на промените.