Регистрация на фирма
Регистрация на ООД

За клиенти от цялата страна. За гр. София - можете да заявите час за регистрация за същия ден. В случай, че имате въпроси, свържете се с нас по телефона.

 

  • Попълвате формата за регистрация на ООД, която се намира в дъното на страницата.
  • На предоставения e-mail ще получите документи с точни указания.
  • Изпращате ни документите след като ги подпишете. Може и да ги донесете в офиса ни.
  • Получавате входящ номер, с който можете да следите движението на заявлението online.
  • Срок ONLINE: 3 раб. дни   |  Срок OFFLINE: 2 работни дни (считано към 2024 г.)  |  Демо видео.
Какво включва цената?
Такси и разноски
Включена в цената
Държавна такса

При подаване на документите за регистрация на фирма на гише, държавната такса е 110 лв. Вашите документи ще трябва да бъдат сканирани и качени в системата на търговския регистър ръчно от служител.  За да се избегнат тези излишни действия, законодателят е предвидил възможност заявителите сами да сканират документите и сами да го качват в системата, подавайки заявлението по електронен път. За целта е нужен единствено електронен подпис. В този случай заявителят ползва 50% отстъпка от държавната такса. Ние подаваме заявленията по ел. път и ползваме такава отстъпка. След 2008 г, отпадна задължението за фирмите да се регистрират по БУЛСТАТ. Картончетата БУЛСТАТ бяха извадени от търговския оборот както и съдебните решения за регистрация на фирмите. Търговският регистър вече се води от Агенция по вписвания в електронен вид и посочването на ЕИК е напълно достатъчно, за да бъде индентифицирано дадено дружество.

 

Включена
Такса Обслужване

Цената за услугата е включена в крайната цена. Нашето възнаграждение се формира главно от отстъпката, която ползваме за заявяване на фирмите по електронен път. На практика има само един разход, който не е включен в цената - държавната такса за удостоверение за актуално състояние (7 лв.). Тези документи представляват извадки от партидата на дружеството в Търговския регистър. Реалната им валидност е само към деня на издаването им, тъй като още на следващия ден фирмата може да бъде продадена или да бъде направена друга промяна в състоянието ѝ. Поради тази причина, тези документи не се ползват в оборота. Банките, нотариусите, НАП, НОИ, КАТ и всички останали институции работят с електронната система на Търговския регистър и не изискват документи, удостоверяващи регистрацията на фирмата. В случай, че се налага - всеки наш клиент ще може да се снабди с удостоверение в рамките на няколко минути.

 

Включена в цената
Банкови такси

Банковите такси са две и са включени в крайната цена. Откриването на набирателна сметка се прави за целите на регистрацията, но е добре сметката да бъде в избрана от клиента банка. В близост до нашия офис има множество банки. Ние ще ви обясним как да се избегне заплащането на някои излишни банкови такси, които обичайно се налагат в клоновете. При всички положения, първоначалният избор на банка не обвързва по никакъв начин дружеството.

Включена в цената
НОТАРИАЛНА: ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА

Образецът от подписа или т. нар спесимен представлява декларация, с която управителят дава съгласие да представлява фирмата и се подписва няколко пъти, за да бъде ясно как изглежда неговият подпис. Декларацията следва да се завери нотариално. Нотариусите таксуват услугата за идентификация на лицето и заверката на подписа му. Спесименът става част от документацията, която се представя в Търговския регистър. Тази такса е включена в крайната цена.

Поръчай:
Онлайн
Задание
Попълвате форма за регистрация

Преди да започнем работа, ние следва да разполагаме с информация за желаното име на фирмата, адрес, капитал, предмет на дейност, начин на представляване, а също и с данни за собственика и управителя на фирмата (политика за лични данни). 

Пълен пакет
Ще получите документите в PDF

 

На предоставения e-mail адрес ще изпратим пакет с документи, включващи подробни указания. В случай, че има неясноти по заданието, ще се свържем с вас по телефона. Следва да проверите внимателно личните си данни, да принтирате документите и след това да ги подпишете съобразно указанията.

Не повече от 1 - 2 часа
Банка и нотариус

След като подпишете всичко, ще трябва да отделите около 1-1.5 час, за да подпишете една от декларациите пред нотариус и да откриете банкова сметка на фирмата. Тези действия са задължителна част от процедурата по регистрация. Нотариалните и банкови такси са включени в цената и ще бъдат приспаднати.

След 2 дни, фирмата ще е готова
Изпращате ни документите

След като комплектовате цялата документация съобразно указанията, следва да ни изпратите (чрез ЕКОНТ или друг куриер) документите в оригинал. Ние ще заявим вписването по електронен път, но оригиналите са ни нужни, тъй като по закон сме длъжни да декларираме, че разполагаме с оригиналите.

Чрез сайта на Търговския регистър
Можете да следите движението

Веднага след получаване на документите, ние ще подадем заявление за регистрация А4, чието движение ще можете да следите през уебсайта на Търговския регистър: www.brra.bg -> Справки -> Документи без партида. След два работни дни, статусът "Обработва се" ще бъде заменен с 9-цифрен ЕИК. Това означава, че фирмата е вече регистрирана.

Но работим и:
Офлайн
За да не чакате
Запазвате час по телефона

Добре е да насрочим конкретен час за посещение. Може да ни се обадите и в същия ден, в който искате да посетите офиса ни.  По телефона може да зададете и всички въпроси, които ви интересуват. Отделете си около 1 час за процедурата по регистрация.

На място в офиса
Подготовка на документите

Не е нужно да ни изпращате каквато и да било информация предварително. След като дойдете при нас, ние ще снемем данните, ще проверим дали името на фирмата не е заето и ще формулираме желания от вас предмет на дейност. Подготовката на документите отнема не повече от 15 минути.

Набирателна сметка и спесимен
В банката и при нотариус

Офисът ни се намира на метри от Търговския регистър. Тук има 8 банки и 3-ма нотариуси, а дейността по регистрацията на фирми е автоматизирана. Всеки си знае работата и няма да се налага да обяснявате допълнително какво искате. При нотариуса ще заверите едната декларация (спесимен), а в банката ще откриете набирателна сметка на фирмата и ще внесете капитала.

За регистрация на фирма
Подаваме заявление А4

Нотариално завереният спесимен и вносните бележки от банката ще ни трябват, за да ги прикачим към заявлението за регистрация, което ще подадем по електронен път още същия ден.

През сайта на търговския регистър
Можете да следите движението

Фирмата ще е готова на втория работен ден, след вашето посещение. Междувременно ще можете да следите движението на заявлението за регистрация през www.brra.bg -> Справки -> Документи без партида или по входящ номер.

FAQ
Често задавани въпроси
Трябва ли да проверя дали името е свободно?
Да, в противен случай регистрацията ще бъде отказана

В случай, че изберете ONLINE варианта на услугата, можете да проверите дали името е свободно през сайта на Търговския регистър или като ни изпратите заявка за проверка на име. Имайте предвид, че наличието на интервали, точки и тирета не прави името различно от друго такова, т.е. ако има регистрирана фирма АУТОИНС, не може да изберете името АУТО ИНС или АУТО-ИНС. В случай, че имате колебания как да търсите, изпратете ни заявка за проверка на името. В случай, че ползвате OFFLINE варианта на услугата, не е нужно да проверявате дали името е свободно. Ние ще направим това на място.

Задължително ли е името да е на български език?
Да, но може да бъде изписано и на чужд език

Българските фирми се регистрират с имена на Български език и Търговският регистър изисква името да е посочено на кирилица. Въпреки това, законодателят е отчел, че някои фирми ще извършват дейност и зад граница. Поради тази причина, Агенция по вписвания дава възможност да се въведе име на фирмата и на чужд език, без да е обозначено какъв. Тъй като закондоателствата на чуждите държави предвиждат различен тип правни форми за извършване на търговска дейност, задължително се посочва и правната форма, напр. LTD. Посочването на името на чужд език е само опция - не е задължително.

Мога ли да регистрирам фирма с ел. подпис?
Да, без да се редите на гише

В случай, че разполагате с електронен подпис, можете да регистрирате фирмата и сами. При попълване на електронните заявления А4 обаче има специфики. Следва да се има предвид, че заявителят ще получи указания и ще има възможност да отстрани всякакви пропуски, касаещи приложените документи, вкл. и да приложи още документи. Срокът за отстраняване на нередовностите обикновено е достатъчен за да се вземат нужните мерки. Грешките при попълване на заявлението обаче са неотстраними. Длъжностните лица по регистрацията са обвързани с информацията, която е подадена със заявлението.

Какъв адрес да предоставя?
Виртуален или реален

Предоставеният в Търговския регистър адрес трябва да е действителен и следва само да се посочи. Не е необходимо да се представя нотариален акт или какъвто и да е документ. За предпочитане е това да е реален адрес, на който собственик или представител на фирмата (или близък) може да бъде открит лесно. В случай, че на адреса няма лице, което да приема и предава кореспонденцията на дружеството, може да бъдете осъдени без да разберете. Виртуалният адрес е реален адрес, който ние може да предоставим на чужденци или други лица, които поради една или друга причина не разполагат с адрес.

Какъв капитал да запиша?
Колкото искате да дадете на фирмата си

Минималният капитал е 2 лв. Той е напълно достатъчен за една софтуерна фирма, която може да направи продукт от нищото. Много голяма част от фирмите в днешно време се регистрират с условен капитал между 10 и 100 лв. В случай, че дружеството има нужда от пари (за да закупи оборудване например), те могат да бъдат внесени при регистрацията като уставен капитал или да бъдат предоставени впоследствие на фирмата от собствениците като вноската се документира счетоводно.

Защо ми е нужна банкова сметка?
Задължителна част от процедурата по регистрация

Банковата сметка се открива, за да може да се докаже пред Търговския регистър, че капиталът е внесен. Това е чиста формалност, особено след като минималният капитал може да бъде само 2 лв. За целта се открива набирателна сметка, която е специална - на името на още неучреденото юридическо лице. Нейната цел е да даде възможност на съдружниците да дадат на фирмата си пари, за да работи. Ако фирмата трупа печалби, срещу дял от 1 лв. е възможно да стоят активи за много по-голяма сума.

Какъв документ ще получа за регистрацията?
Единен идентификационен код (ЕИК)

След като регистрацията на фирмата приключи, от нас ще получите ЕИК.  Търговският регистър е електронен и при посочване на ЕИК, в рамките на 2-3 минути ще може да получите документ с печат. Този документ се нарича Удостоверение за актуално състояние и цената му е 7 лв. В търговския оборот той е напълно ненужен (освен ако фирмата няма да извършва дейност в чужбина), тъй като валидността му е само към момента на издаването му. Нотариусите, банките, НАП и останалите институции няма да изискват от вас документи за регистрацията. Съгласно чл. 23, ал. 6 от ЗТР, ако е посочен ЕИК, съдът и всички държавни и общински органи, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър.

Номер за достъп до партидата на фирмата
Какво е ЕИК?

Това е уникален 9-цифрен код, който в практиката се нарича БУЛСТАТ. Той не може да бъде променян. Посочването му е достатъчно, за да се индентифицира дадено дружество. Това означава, че ако Петър Петров иска да подпишете договор с фирмата му, много по-добра идея е да влезете в сайта на Търговския регистър и по ЕИК да намерите партидата. Така ще може да проверите дали в днешния ден Петър действително е управител на тази фирма, дали не я е продал, дали дяловете му не са запорирани и дали не е несъстоятелна. Това е едно дължимо усърдие, което всеки трябва да положи, преди да се довери. Такава справка в сайта на търговския регистър има много по-голяма стойност от удостоверение с печат с дата отпреди 1 месец.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА И АДРЕС Проверете дали името не е заето.

{{errors.first("step-0.company_name")}}
{{errors.first("step-0.company_foreign_language_name")}}
{{errors.first("step-0.zone")}}
{{errors.first("step-0.township")}}
{{errors.first("step-0.populated_place")}}
{{errors.first("step-0.postcode")}}
{{errors.first("step-0.quarter")}}
{{errors.first("step-0.street")}}
{{errors.first("step-0.street_number")}}
{{errors.first("step-0.building")}}
{{errors.first("step-0.entrance")}}
{{errors.first("step-0.floor")}}
{{errors.first("step-0.apartment")}}

Адрес за кореспонденция с НАП

{{errors.first("step-0.address_2_zone")}}
{{errors.first("step-0.address_2_township")}}
{{errors.first("step-0.address_2_populated_place")}}
{{errors.first("step-0.address_2_postcode")}}
{{errors.first("step-0.address_2_quarter")}}
{{errors.first("step-0.address_2_street")}}
{{errors.first("step-0.address_2_street_number")}}
{{errors.first("step-0.address_2_building")}}
{{errors.first("step-0.address_2_entrance")}}
{{errors.first("step-0.address_2_floor")}}
{{errors.first("step-0.address_2_apartment")}}

Капитал

{{errors.first("step-1.money")}}

Собственици

Добави нов собственик
Данни на собственик {{ ownerIndex + 1 }}: {{ owner.firstName }} {{ owner.middleName }} {{ owner.lastName }}
{{ errors.first('step-1.owners[' + ownerIndex + '][firstname]') }}
{{ errors.first('step-1.owners[' + ownerIndex + '][secondname]') }}
{{ errors.first('step-1.owners[' + ownerIndex + '][lastname]') }}
{{ errors.first('step-1.owners[' + ownerIndex + '][pin]') }}
{{ errors.first('step-1.owners[' + ownerIndex + '][id_number]') }}
{{ errors.first('step-1.owners[' + ownerIndex + '][id_date_created]') }}
{{ errors.first('step-1.owners[' + ownerIndex + '][id_created_by]') }}
{{ errors.first('step-1.owners[' + ownerIndex + '][parts]') }}

Управители

Добави управител
Данни на управител: {{ manager.firstName }} {{ manager.middleName }} {{ manager.lastName }}
Копирай данните от собственик Собственик: {{ owner.firstName }} {{ owner.middleName }} {{ owner.lastName }} Премахни данните за управителя
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][firstname]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][secondname]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][lastname]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][pin]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][id_number]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][id_date_created]') }}
{{ errors.first('step-2.managers[' + managerIndex + '][id_created_by]') }}

Начин на представляване

Заедно Заедно и поотделно

Допълнителни дейности (разделени със запетая)

{{ tag }} Потвърди добавената дейност Моля, изпишете нужните дейности на кирилица. + Добави нова дейност

Данни за плащане

{{errors.first("step-4.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-4.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-4.payer_email")}}
{{errors.first("step-4.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Консултация
0 лв.
Държавна такса
110 лв.
55 лв.
Банкова такса
45 лв.
32 лв.
Нотариална такса
6 лв.
6 лв.
Такса обслужване
116 лв.
Крайна цена
209.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка