За web-предприемачите:
Договор за продажба на уебсайт

Договорът е съобразен с техническите обстоятелства: вид на платформата, собственост върху базата данни, хостинг провайдер, приложения, социални мрежи и др.

 

  • Попълвате формата за изготвяне на договора по-долу.
  • На предоставения е-mail ще получите проект на договора в word
  • Ще ви снабдим и с подробни указания как да подпишете договора.
  • Консултация по телефона по всяко време.
  • Възможност за нанасяне на редакции.
  • Съдействие при прехвърляне в нотариална форма.
Клаузи
Какво включва договора?

Договорът за продажба на уеб-сайт и отстъпване на домейн включва различни клаузи, които уреждат прехвърлянето на собствеността, авторските права и другите сродни права върху уеб-сайта като съвкупност от файлове, бази данни, допълнения, приложения и тяхната подредба, както и отстъпването на домейна за ползване от новия собственик.

 

Разноски
Какво включва цената?

Цената включва изготвяне на договора, консултация във връзка с подписването му и евентуални допълнения, които някоя от страните иска да нанесе. Следва да се има предвид, че услугата е приложима за договори на стойност до 10 000 лв. За прехвърляне на уеб-сайтове с по-висока цена, препоръчваме ангажирането на адвокат с нужните технически познания.

 

Форма
Как да подпишем?

Договорът не изисква специална форма. Може да се сключи в обикновена писмена форма. Ако се допуска евентуален бъдещ спор, или плащането се извърши на вноски, договорът може да се сключи и в нотариална форма. В този случай страните определят за чия сметка ще бъдат разноските по прехвърлянето, като те могат и да бъдат разделени между страните.

Hosting
Кога става прехвърлянето?

Прехвърлянето не става с подписването. Възможно е сайтът да се намира на споделен хостинг (т.е. при при трето лице - хостинг провайдер). То следва да бъде уведомено за прехвърлянето и това обикновено става по електронен път, с попълване на съответните форми и заявки. Задължение на Продавача по договор е да извърши тези действия пред хостинг провайдера.

 

Domain
Ставам ли собственик на уеб-адреса?

Името на домейна е съчетание от знаци, което идентифицира сайта. Например, от домейна bezgishe.bg, е достъпен нашия сайт, включващ различни платформи за изготвяне на документи. Тези платформи са наши, както и файловете и базата данни. Но домейнът не е наша собственост. Той само е запазен за нас и ако спрем да го плащаме, всяко трето лице ще може да го вземе. Поради тази причина, собствеността върху домейна не се прехвърля, а само се отстъпва ползването му на новия собственик на сайта. Това не става автоматично при сключване на договора, но той предвижда задължение да се попълнят и изпратят съответните заявки.

 

Мога ли сам?
Трябва ли ми web-специалист?

В случай, че имате базови познания за това как работи уеб-мрежата, вероятно ще се справите сами. Ползвайте Google търсачката, за да намерите някой сайт, които предоставя "whois" информация. Когато търсите домейна през тези сайтове, вие ще можете да получите информация за името на лицето, което е регистрирало домейна, a в някои случаи и неговите контактни данни. Това лице е вероятният собственик на сайта и той трябва да ви го прехвърли. Респективно, след приключване на всички процедури и изпълнение на заявките за домейн и хостинг, вие трябва да видите вашето име в whois данните и да имате достъп до управлението на хостинг акаунта.

Получавам ли търговската марка?
Марката се регистрира в Патентно ведомство
Има ли разлика между лого и марка?

Вие може да закупите сайт с лого, но това не означава, че имате право върху марка. Ако логото е регистрирана в Патентното ведомство търговска марка, то тя следва да бъде прехвърлена по съответния ред. В случай, че не е - вие придобивате правото да регистрирате логото като своя марка, въпреки че то не е изработено от вас. Продавачът може да има изрично изискване логото (марката) да не е предмет на договора.

Включва ли се ноу хау?
Know how се предава чрез обучение
Знаете ли как да ползвате уебсайта?

Know how не е предмет на договора за покупко-продажба на сайт, а той следва да ви бъде предаден фактически от този, който го има. Сайтът може да включва големи ресурси, които купувачът да не знае как да използва. Договорът за продажба на сайт следва да бъде съобразен с това и да включва съответните клаузи за ноу-хау. Обикновено, за продавача се предвижда задължение да предаде необходимите знания на купувача или посочено от него лице.

Продавачът е:

Физическо лице Юридическо лице
{{errors.first("step-0.seller_firstname")}}
{{errors.first("step-0.seller_secondname")}}
{{errors.first("step-0.seller_lastname")}}
{{errors.first("step-0.seller_pin")}}
{{errors.first("step-0.seller_name")}}
{{errors.first("step-0.seller_eik")}}

Купувачът е:

Физическо лице Юридическо лице
{{errors.first("step-1.buyer_firstname")}}
{{errors.first("step-1.buyer_secondname")}}
{{errors.first("step-1.buyer_lastname")}}
{{errors.first("step-1.buyer_pin")}}
{{errors.first("step-1.buyer_name")}}
{{errors.first("step-1.buyer_eik")}}

Домейн и описание:

Данни за плащане

{{errors.first("step-3.payer_firstname")}}
{{errors.first("step-3.payer_lastname")}}
{{errors.first("step-3.payer_email")}}
{{errors.first("step-3.payer_phone")}}

Вашата поръчка

Цена на гише
Цена при нас
Подготовка на документа
250 лв.
Консултация
0 лв.
Съдействие при нотариус
0 лв.
Редакции
0 лв.
Крайна цена
250.00 лв.

Начин на плащане

Чрез ЕКОНТ На място в офиса Банков път {{ errors.first('payment_method') }}
* Ще се свържем с Вас на посочената електронна поща и/или телефонен номер за последващо потвърждение на заявката Ви.
Изпрати заявката
Моля, попълнете правилно всички полета преди да изпратите формата.
Предишна стъпка Следваща стъпка