Публикувана на: 21.08.2019  

КЗЛД взе решение да глоби НАПНа проведено на 20 август 2019 г. заседание на КЗЛД са били разгледани резултатите от направената в НАП проверка, целяща да установи има ли нарушение на сигурността по отношение на личните данни на над 5 милиона български граждани.

КЗЛД е взела решение за налагане на корективна мярка спрямо НАП, която следва да обезпечи съобразяване на обработката на лични данни от страна на приходната агенция, с разпоредбите на GDPR. 

Европейското законодателство предвижда, наред с възможността за прилагане на корективната мярка, да бъде наложена и имуществена санкция на НАП по реда на ЗАНН, като акт за установяване на административно нарушение се очаква да бъде съставен и връчен на НАП до края на настоящата седмица. Тъй като сроковете в административно-наказателното производство са нормативно определени, административно-наказателното производство срещу НАП следва да приключи до 29 август 2019 г.

Източник: КЗЛД

Категория: Публикации