100 000 лв. праг за регистрация по ДДС след 01.01.2023 г.Увеличаването на прага за задължителна регистрация по ДДС е промяна, която отдавна се очаква от бизнеса и е от ключово значение за най-малките предприятия. Предложението на ДБ бе прието единодушно на първо четене на 08.07.2022 г.

Очаква се увеличаването на прага да влезе в сила от началото на 2023 г. Решението би било от голяма полза на лицата, упражняващи свободна професия, малките предприятия от сферата на услугите, както и на фрийлансърите.

Ефектът на промяната върху бюджета ще бъде малък - около 100 милиона лева загуби. За сметка на това, очаква се увеличението на прага да даде силен тласък на икономиката и ще има благоприятен ефект върху настъпващата инфлация. Прагът за регистрация по ЗДДС не е променян от почти 20 години.

Множество фирми ще усетят положителния ефект от промяната почти веднага, а някои от тях – с обороти между 50 и 100 хиляди лева годишно, ще имат пряка и ежемесечна полза, изразяваща се в намаление на разходите за счетоводство (фирмите, които са регистрирани по ДДС имат неколкократно по-високи за счетоводство, тъй като работата на счетоводителите е в значително по-голям обем). Ще бъде намалена и практиката да се регистрират множество фирми с цел да се избегне регистрацията по ДДС.