РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА В 5 СТЪПКИ (Online/Offline)

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ONLINE
(чрез уеб-формата за заявка)

 • Цена тотал: 190 лв. - включва всички разноски (държавна, банкови, нотариална и такса обслужване).
 • Времетраене на посещението - 1 час. 
 • Срок: 1-2 работни дни 
 • Нужни документи: лична карта. 
 • Безплатна консултация по телефона. 

КАКВИ СА СТЪПКИТЕ?

 • Попълвате уеб-формата за заявка;
 • Подписвате документите, които ще Ви предоставим по е-мейл;
 • Посещавате нотариус за подпис на спесимен (ще получите от нас подробни указания);
 • Откривате набирателна сметка в банка (с наше съдействие, Вашата банка);
 • Предоставяте ни документите и ние регистрираме Вашата фирма

Регистрирай Online

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА OFFLINE

 • Цена тотал: 190 лв. - включва всички разноски (държавна, банкови, нотариална и такса обслужване).
 • Времетраене на посещението - 1 час. 
 • Срок: 1-2 работни дни 
 • Нужни документи: лична карта. 
 • Безплатна консултация по телефона. 
КАКВИ СА СТЪПКИТЕ?
 • Обаждате ни се за безплатна консултация;
 • Насрочваме час за посещение в офиса ни;
 • Подписвате документите, които ще Ви представим на място;
 • Подпис на спесимен;
 • Набирателна сметка в банка (с наше съдействие, Вашата банка);
 • Предоставяте ни документите и ние регистрираме Вашата фирма;

Регистрирай Offline

 

ЕООД ИЛИ ООД?


ЕООД е подходящо за малък и среден бизнес, който се притежава от едно лице. Над 50% от работещите фирми в България са ЕООД.

Правният статут на ООД е идентичен с ЕООД, но докато ЕООД е предприятие от 1 човек, то ООД е съдружие между 2 или повече лица, които притежават определен % от фирмата.

Подробна информация за процедурата, разноските и отговори на множество често задавани въпроси:
 • или (най-добре), просто ни се обадете за безплатна консултация по телефона.

За повече информация: 0887 397 106