Публикувана на: 22.01.2019  

Търговският регистър отново изостава технически"Калпави дискове" бяха причината за 18-дневния срив на Търговския регистър през лятото на 2018 г. според премиера Бойко Борисов. За обществеността остана неясна точната причина за падането на системите, но явно се касаеше за технически проблем.

В началото на 2019 г. отново заварваме Търговският регистър необезпечен технически. На сайта стоят бланки на различните заявления (А4, А1 и т. н.), в дъното на които стои една "новост" - боксче, което може да бъде отметнато от заявителя, в случай че той желае фирмата, която се регистрира да бъде регистрирана по ЗДДС. Става въпрос за регистрация по избор на основание чл. 100, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност.

Такава опция при електронните заявления липсва, сигнализираха адвокати.  Съгласно чл. 100, ал. 5 ЗДДС (в сила от 01.01.2019 г.), правото на регистрация по ДДС може да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация. Съответно е променен и чл. 8а от Закона за търговския регистър.

В резултат на промените, за Агенцията по вписвания се вменява задължение да осигури възможност при заявяване за вписване на първоначална регистрация в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел да се заяви и правото на регистрация по ЗДДС.

Това обаче, вече 22 дни от 2019 г. не се случва. Остават някои въпроси:  Какви точно калпави дискове е имал предвид министър-председателя? Кой ги е поставил там, където са в момента? Там ли им е мястото?

Отговорните лица следва да отговорят кога най-сетне хилядите адвокати, счетоводители и търговци ще имат възможността да се ползват от предвидените в закона опции за регистрация и кога ще може да се каже, че Търговския регистър разполага с необходимия технически, кадрови и организационен ресурс за да изпълнява закона.

 

 

Категория: Публикации