Публикувана на: 03.07.2018  

Срокът за подаване на декларации на фирмите без дейност изтичаСрокът за подаване на декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството изтича в Понеделник, 01 Април 2019 г. Агенция по вписвания обяви, че ще работи извънредно в Неделя - с цел да бъдат улеснени гражданите. Търговсците следва да подадат и документи в Националния статистически институт. Изискването за деклариране в Национална агенция по приходите до края на м. Март отпадна за фирмите, които не извършват дейност.

Категория: Публикации