Публикувана на: 21.03.2020  

Министерствата съвсем объркаха документите във връзка с мерките срещу разпространението на Covid-19 

Комуникацията между институциите в условията на  кризата с новия коронавирус COVID-19 явно е нарушена. Със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. Министърът на здравеопазването въведе нови противоепидемични мерки, които следваше да се прилагат считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

В заповедта е посочено, че "преминаването през КПП е допустимо само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Записано е, че това се удостоверява със служебна бележка.

Въпреки това, ден по-късно МВР представи на общественосттa бланка на декларация която се подписва от самото лице, където работодателят единствено прави заверка.

В тази връзка, за обществеността става напълно неясно какви документи следва да се представят - дали все пак е необходима служебна бележка, от работодател или нужният документ е попълнена бланка на декларацията-образец, която МВР предоставя.

Категория: Публикации