Публикувана на: 26.03.2020  

Кражба на фирма и как да се защитим?В последните години и особено след началото на COVID-19 кризата, престъпниците започнаха да проявяват все по-голяма изобретателност. За щастие, бизнесът се ориентира бързо в ситуацията и ураганът от „кражби на фирми” бързо стихна. Настоящата статия е предназначена за новите търговци, които наскоро са открили своите дружества и биха желали да знаят как да защитят своите фирми от кражба.

Що е то, „кражба на фирма”?

Т. нар. „кражба” на фирма не е истинска кражба по смисъла на закона, т.е., Наказателния кодекс. Терминът „кражба на фирма” обаче е добил популярност – така се нарича „овладяването” на фирмата, чрез различни документни престъпления и/или злоупотреби, като крайният резултат е смяната на представляващия и/или собственика на фирмата.

Пример: Иван Иванов е собственик и управител на „ИВАНОВ 2022” ЕООД. Той е вписан в Търговския регистър като едноличен собственик и управител (т.е. представляващ) фирмата. Когато Иван Иванов посети банката, където фирмата има разплащателна сметка, служителите в банката проверяват в реално време в Търговския регистър дали Иван Иванов все още и към момента е вписан като управител на фирмата. Когато видят, че в регистъра, в поле „Управител” стои името на Иван Иванов, те приемат че пред тях стои правилният човек, който може да се разпорежда със средствата по фирмената сметка.

При кражбата на фирма, престъпниците извършват вписване в Търговския регистър, с което подменят Иван Иванов с подставено лице. Това подставено лице често е малограмотно и не разбира какво подписва. Процедурата отнема 4 работни дни, след което подставеното лице посещава банката и изтегля активите от фирмената сметка. Всичко това е само един от възможните сценарии под шапката на фирмените кражби. В някои по-сериозни случаи е възможно фирмата дори да се прости с недвижим имот, автомобил или друго ценно имущество.

Как да се защитим?

Направените вписвания могат да се обжалват в съда. Това обаче отнема време, което в случая е ценно. Затова, най-удобният начин за защита е т.нар. SMS-известяване.

SMS-известяване

Това е услуга, която Търговският регистър предоставя безплатно. Необходимо е единствено да се подаде заявление по образец. То се подава на хартия в Агенцията по вписвания – Търговски регистър. Тази услуга ви гарантира, че вие ще бъдете уведомявани чрез SMS всеки път, когато в Търговския регистър постъпи заявление за каквито и да е промени. В случай, че получите такъв СМС, вие ще имате съвсем малко, но ценно време за реакция:

А) На първо място, следва да проверите през системата на Търговския регистър за какво вписване става въпрос. В случай, че не разполагате с електронен подпис, може да ползвате услугите на адвокат, който ще провери всичко, вместо вас.

Б) Ако заявлението не изхожда нито от вас, нито от счетоводителя или вашия адвокат, то вие следва да предприемете действия, за да се защитите - да блокирате сметките на фирмата, да изтеглите средствата или да реагирате по друг начин – в зависимост от опасността.

Има още един способ за защита, който няма да описваме тук, тъй като не бихме искали да предоставяме ценна информация на престъпниците. В случай, че вашата фирма държи значителни средства по банкови сметки или притежава недвижимо имущество, бихте могли да да отнесете въпроса към своя адвокат. Естествено, можете да се свържете и с нас – ще направим безплатна консултация по телефона и в случай, че се налагат действия, ще посетите офиса ни, за да подпишете необходимите документи.

 

Категория: Публикации