Публикувана на: 26.03.2020  

Кои са маргиналите? (списък с професии) 

Съгласно изказването на Министъра на финансите от 24 Март 2020 г., направено на пресконференцията в Министерски съвет, маргиналите са онези групи трудещи се, които не попадат в описаните от него хипотези:

 • не се осигуряват за безработица
 • не са социално слаби
 • не са лица, които имат работодател

От анализ на трудовото и осигурително законодателство, става ясно че основните маргинали са самоосигуряващи се лица, които са:

 • журналисти
 • адвокати
 • еднолични търговци
 • експерт-счетоводители
 • одитори
 • нотариуси
 • частни съдебни изпълнители
 • застрахователни агенти
 • лицензирани оценители
 • експерти към съда и прокуратурата
 • медицински специалисти
 • таксиметрови шофьори
 • дейци на науката, културата и образованието
 • архитекти
 • икономисти
 • инженери
 • фрийленсъри
 • частни учители
 • актьори, певци, артисти
 • писатели, фотографи
 • графични дизайнери
 • собственици на ЕООД
 • съдружници в ООД
 • техници;
 • майстори
 • шивачи
 • чистачи
 • дърводелци
 • частни съдебни изпълнители
 • фризьори, козметици
 • земеделски стопани и лица, извършващи краткотрайна сезонна селскостопанска работа
 • други лица, вкл. упражняващи занаятчийска дейност или свободна професия и техните съпрузи, които помагат в дейността; работещи на граждански договори; лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; лица, работещи в международни органи или организации; членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, включително и тези, които са избрани в органите на управление на кооперацията и с тях не са сключени трудови правоотношения; лица, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта и др.

Бележка: лица, с избреоените професии, работещи на трудов договор не са маргинали.

Категория: Публикации