Публикувана на: 03.07.2018  

Интервю с Явор Харизанов: "Недомислени закони пречат на бизнеса"С адвокат Харизанов разговаря Патриция Кирилова

– Адвокат Харизанов, в средата на декември м.г. бързащите за Коледна ваканция депутати гласуваха като на инат промени в Трудовия кодекс, които вързаха ръцете на бизнеса за седмици, дори месец. Защо тази поправка предизвика толкова проблеми?

– Защото текстът на поправката явно не е бил съобразен с останалото търговско и данъчно законодателство, както и не са направени нужните консултации и не е взето становището на бизнеса, експертите в  Търговския регистър, НАП, а също и Главна инспекция по труда. Ефектът от това решение беше отново за сметка на бизнеса. В продължение на седмици, на практика бе спряна възможността да бъдат прехвърляни дружествени дялове, вкл. и между съдружници.
Промяната в чл. 129 ТЗ има ясна цел: да не може да се прехвърлят дяловете във фирмата без да бъдат доказани определени обстоятелства, а именно:
1. че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения и обезщетения и
2. че няма неизплатени осигуровки на работниците и служителите.
Казано на човешки език, ако днес реша да прехвърля моята фирма на името на сестра си, аз няма да мога да го направя, защото длъжностните лица по регистрацията ще изискат да удостоверя, че съм платил заплатите и осигуровките на работниците и служителите си. Дори никога да не съм имал работници и служители.
Проблемът е в това, че поправката влезе в сила преди да бъде начертан ясен ред, по който ще става това удостоверяване. В резултат, длъжностните лица в Агенция по вписвания започнаха да изискват от търговците документи, които на практика администрацията на Република България не издава: удостоверения от Главна инспекция по труда, а също и от НАП, от които да е видно, че условията на чл. 129 ТЗ са спазени. Това естествено може да се определи като „връзване на гащите” от страна на Търговския регистър, за което естествено, той не може да бъде корен.

Следва да се отбележи обаче, че Агенцията по вписвания не реагира адекватно, тъй като няколко дни след като проблемът стана кристално ясен, на уеб сайта й се появи съобщение, с което на търговците беше казано, че до до приемането на нормативни промени, уреждащи начина на удостоверяване на тези факти, те ще се доказват от работодателя, т.е. от самите търговци с удостоверение. По този начин бизнесът беше изпратен за зелен хайвер, тъй като адвокатите започнаха да подготвят такива удостоверения и те бяха подписвани и подпечатвани от търговците и прилагани като част от документацията за продажбата на дялове. Въпреки това, отказите продължиха.

Впоследствие, от 01.01.2018 г. влезе в сила промяна в ДОПК, чл. 87, ал. 11 и 12, съгласно която стана ясно че установяването на част от тези обстоятелства ще става служебно по електронен път от Националната агенция за приходите. За целта, НАП ще трябва да определи реда, по който това ще става. Това обаче, все още не се е случило, а дори и да се случи, то ще реши само половината от проблема. Така е, защото по отношение на трудовите възнаграждения и обезщетенията, другата замесена институция, Главна инспекция по труда, публикува на страницата си съобщение, че няма законово задължение да издава такива документи, каквито Агенция по вписвания изисква. Нещо повече, аз мисля че ГИТ дори не разполага с такава база данни и дори да й се вмени такова законово задължение, тя няма да може го изпълнява чисто практически.

– Агенцията по вписвания отказва да вписва промени в собствеността на фирми, без да е ясно защо. Вие, като юрист, как се справяте с тази ситуация?

– Не можем да се справим. След публикуване на съобщението на сайта на Търговския регистър, ние започнахме да подготвяме за клинтите си удостоверения, които бяха подписвани и подпечатвани от търговците. Но отказите продължиха и то в пълно противоречие с указанията на Министерство на правосъдието и информацията, която се намираше на собствената им страница. Аргументите на длъжностните лица бяха напълно логични: че тези удостоверения имат чисто декларативен характер и никаква удостоверителна сила.
По този начин длъжностните лица в Агенция по вписвания дадоха много ясен сигнал към законодателния орган и тези, които вземат решения за такива поправки – те следва да бъдат съобразени и консултирани с експерти, които познават въпросната материя. А това са именно Търговския регистър и хората, които работят там. Трябва да има механизъм, по който такива промени да бъдат обсъждани със съответните лица, които имат нужните юридически и практически знания, имат по-всеобхватен поглед и биха могли по-добре да съобразят ефекта от едни такива промени.

– Същата агенция няколко пъти връща на адвокатите откази за вписвания, с искане на допълнителни документи. Но с внасянето им, отново се получава отказ. Това законно ли е?
– В случая, длъжностните лица по регистрацията правят всичко възможно да действат законно, а ако има пропуски, те са резултат от административно-бюрократичния нонсенс, в който ги е поставил законодателния орган.

– Изобщо законни ли са тези откази, особено когато става дума за прехвърляне на дялове между собствениците, а не на трети лица, каквато е мотивацията за промяната в този кодекс?

– Законни са, но са резултат от лош закон.

– Какви трудности очаквате да донесе на бизнеса всичко това?

– Агенцията по вписвания е един от добре работещите органи в последните 7-8 години. Много неща бяха направени, вкл. по отношение на намаляване на тежестта за бизнеса: беше предвидена и добре въведена възможността да се работи по електронен път, в резултат на което бяха намалени и таксите. Всичко това даде много на бизнеса. Смятам, че проблемът постепенно ще бъде изчистен и нещата ще си дойдат на мястото.

– Какви са най-честите абсурди, с които се сблъствате?

– Сблъсвкваме се и с големи, но най-честият абсурд, с който се сблъсквам, е малък. Това е удостоверението за актуално състояние и тези, които го изискват. Вече почти 10 години, Търговският регистър е електронен. Можете да посетите сайта www.brra.bg и да видите в реално време кой е собственик, кой е управител на дадена фирма, да се запознаете с финансовите й отчети и т.н. Въпреки това, все още има счетоводители, които искат от хората  хартия. След като регистрираме дадена фирма, ние обясняваме на клиентите си, че единственото, което ще получат е 9-цифрен номер, който идентифицира фирмата им сред останалите.  Без решения, без удостоверения. С този номер те могат отидат в банка, при нотариус или в НАП и никой няма да им иска документ на хартия, който да доказва, че фирмата съществува. Въпреки това, все още има хора, които изксват тази хартия и то без ясно да осъзнават, че написаното на тази хартия може да не е вярно. С удостоверението за актуално състояние, Агенция по вписвания удостоверява определени обстоятелства към определен момент. Тези обстоятелства може да бъдат променени за 4 дни. Затова тези удостоверения нямат никаква юридическа стойност в оборота. Те са наследство от времето, когато фирмите се вписваха в окръжните съдилища и всяка фирма си имаше фирмено дело и  БУЛСТАТ номер. Сега регистърът е електронен. има уеб сайт, на който всичко се вижда.

 Бюрокрацията ли създава повече проблеми на бизнеса или правно неграмотните депутати? 

– Бюрокрацията създава проблеми на бизнеса по традиция. Бизнесът обаче се учи бързо и вече изисква електронни услуги, които да му пестят време. Тези електронни услуги все още не са дошли или идват в много компромисен вид, който не върши работа. Има много причини за това: големият брой служители в администрацията, които биха станали излишни, честите смени в ръководствата, техническата грамотност и обезпеченост, изпълнението, изграждането на бази данни, а също и някак липсва воля по различните нива. В момента ние разработваме платформата www.bezgishe.bg. Тя ще събира и ще дава указания за всички електронни услуги, които гражданите могат да ползват.

– Какво ще посъветвате всички, които имат проблем с прехвърлянето на дялове?

– Ако могат, да изчакат. Или да си намерят упорит адвокат.

Категория: Публикации