Споразумение за уреждане на дългДоговорите за заем и записите на заповед бяха неглижирани. Единствен сигурен. Договорите за заем...